General Category > Off Topic

๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(1/13) > >>

เจ้าบ้านบางกอกฯ:
เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

ข้าพระพุทธเจ้าฯ ในนามของบางกอกคลาสสิคคาร์
ขอเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย ให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นายบรรณ เกษมทรัพย์
ข้าพระพุทธเจ้าในนามของชาวบางกอกคลาสสิคคาร์ทุกคน

OouVintage:
 &v& &v& &v& ทรงพระเจริญ  &v& &v& &v&

thaidub:
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

หรั่ง^Hakosuka^:
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ   &v&

ArtRacing:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

"เรารักในหลวง"

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version