General Category > Off Topic

@@@ ชาวบางกอกฯ ร่วมถวายพระพรพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน @@@

<< < (2/35) > >>

mong_mongs:
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ &v&

OKUMI RT:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  &v&

barry:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

visanu:
            ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  บุญบารมีของบูรพระมหากษัตริย์ในอดีต  พระสยามเทวาธิราช  พระแก้วมรกต  โปรดอภิบาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(พ่อหลวง)ของปวงชนชาวไทย  ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว  ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเราคนไทยทุกคน                     (ไม่ว่าเราจะสีอะไรเราก็คือคนไทย  อย่าทำอะไรให้พ่อหลวงของเราเสียพระทัยนะครับ)

kungjaima:
ขอพระองค์ทรงจงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version