BKCC - Bangkok Classic Car House v.2016

General Category => Off Topic => Topic started by: เจ้าบ้านบางกอกฯ on November 24, 2008, 12:03:41 am

Title: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: เจ้าบ้านบางกอกฯ on November 24, 2008, 12:03:41 am
เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

ข้าพระพุทธเจ้าฯ ในนามของบางกอกคลาสสิคคาร์
ขอเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย ให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นายบรรณ เกษมทรัพย์
ข้าพระพุทธเจ้าในนามของชาวบางกอกคลาสสิคคาร์ทุกคน
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: OouVintage on November 24, 2008, 12:05:56 am
 &v& &v& &v& ทรงพระเจริญ  &v& &v& &v&
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: thaidub on November 24, 2008, 12:09:19 am
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: หรั่ง^Hakosuka^ on November 24, 2008, 12:10:46 am
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ   &v&
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: ArtRacing on November 24, 2008, 12:10:58 am
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

"เรารักในหลวง"
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: gunzama on November 24, 2008, 12:11:33 am
 &v& ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  &v&
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: S14 on November 24, 2008, 12:25:52 am
     ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: iam9ko on November 24, 2008, 12:32:17 am
 &v& &v& ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ  &v& &v&

                  เรา   :smitten: ในหลวง
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: colyman32 on November 24, 2008, 09:46:38 pm
ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายสมบูรณ์ แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
เกียรติศักดิ์ แซ่โค้ว
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: colyman32 on November 24, 2008, 09:54:15 pm
ทรงพระเจริญ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: alfa on November 24, 2008, 10:00:33 pm
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: koko1 on November 24, 2008, 10:06:03 pm
ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายสรรเสริญ วิศวพลานนท์
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: อู๋ Skyline < ID 19 > on November 24, 2008, 10:18:59 pm
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: YakuZa on November 24, 2008, 10:26:57 pm
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญแด่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
                                                 ( เรารักในหลวง )
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: Maximus Hippopotemus on November 24, 2008, 10:54:13 pm
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: visanu on November 24, 2008, 11:12:22 pm
                    พระราชาผู้เป็นหนึ่งในโลก  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: lazydog on November 25, 2008, 12:10:11 am


ทรงพระเจริญครับ อยู่กับคนไทยไปอีก นานๆนะครับ

 &v& &v& &v& &v& &v& &v& &v& &v&
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: auseebkk on November 25, 2008, 05:02:44 pm
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
นายรุ่งโรจน์ สถาพรเศรณี
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: rasun on November 26, 2008, 08:39:50 am
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: kunpoo on December 02, 2008, 03:25:09 pm
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: pla on December 02, 2008, 03:56:31 pm
         ทรงพระเจริญ  ยิ่งยืนนาน   &v& &v& &v&
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: w114cl on December 02, 2008, 04:26:45 pm
 &v&   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: Loong-Sawasdee on December 02, 2008, 05:46:06 pm
                                    ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงประชาชาวไทยสืบไป
                                                             
                                                             
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: หลาน caravelle on December 02, 2008, 05:54:55 pm
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พุทธเจ้าค่ะ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: SuperAustin on December 02, 2008, 09:11:59 pm
เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง   แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น    ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย            อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด       เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ        ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน           อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน         หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน               พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ     องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผิน        ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย    เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง               พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย  เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา  ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า        อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว                  ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวภัทรเฮงนิรันดร์
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: ท่านขุน on December 02, 2008, 09:48:17 pm
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ  มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: nong26june on December 03, 2008, 09:48:52 pm
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 &v& &v& &v& &v& &v&

ฝากลิ้งค์ดีๆ...เนื่องในวันพ่อไว้ครับ

http://www.mthai.com/scoop/9kamporsorn/index.php


สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด "๙ คำพ่อสอน"
         จะเล่าเรื่องราวของความเป็นจริงในการ ดำเนินชีวิตและการทำงานของคนในหลายสาขาอาชีพ หลากสถานะ ทั้งชาวนา ชาวไร่ ข้าราชการ ครู อาจารย์ นักธุรกิจ ตลอดจนผู้พิการ ซึ่งได้น้อมนำพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จุดประกายความคิด ความหวัง และความมุ่งมั่นตั้งใจในการใช้ชีวิต การเรียนและการทำงาน

 
 
         เน้นการเล่าเรื่องผ่านภาพของความเป็นจริง ที่เรียบง่ายและ งดงามตามแนวพระราชดำรัส ของผู้ที่ได้น้อมนำมาเป็นหลักยึดเหนี่ยวและปรับใช้กับชีวิต และการงานของตนจนประสบความสุขและความสำเร็จ ก่อประโยชน์ให้ทั้งแก่ตนเองและสังคม ควรค่าแก่การที่จะเผยแพร่และนำไปเป็นแบบอย่าง เนื้อหาสาระที่นำเสนอจะเป็นเรื่องจริง ในแง่มุมหนึ่งของชีวิตคนกลุ่มหนึ่ง

         ซึ่งเกิดขึ้นและได้รับแรงบันดาลใจ จากกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุมมองที่น่าสนใจในการตีความ ที่แต่ละคนน้อมรับไว้ในจิตใจและนำไปปฏิบัติจริง นำมาซึ่งประโยชน์ทั้งทางกายและทางใจ สร้างความซาบซึ้ง และปลื้มปิติยินดีแก่ผู้ที่ได้สดับฟัง และชมสารคดีเทิดพระเกียรติชุดนี้
 
 
 &v& &v& &v& &v& &v&
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: เจ้าบ้านบางกอกฯ on December 05, 2008, 12:49:13 am
ข้าพระพุทธเจ้าวอนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ
ดลบันดาลให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวง
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายประชาชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นายบรรณ เกษมทรัพย์
ข้าพระพุทธเจ้าในนามของชาวบางกอกคลาสสิคคาร์ทุกคน
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: noom67 on December 05, 2008, 09:18:14 am
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: wanchoke on December 05, 2008, 09:27:26 am
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระยิ่งยืนนาน
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: alonezone on December 05, 2008, 11:51:09 am
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: TeeTarga on December 05, 2008, 02:14:00 pm
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: JOYSA007 on December 17, 2008, 12:36:58 pm
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
(http://www.uppicweb.com/ia/weloveking.gif)
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: visanu on May 21, 2011, 11:08:53 am
      ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: cocobmwe21 on October 28, 2011, 11:16:26 am
 :smitten: :smitten:ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: Vivify on October 28, 2011, 02:32:11 pm
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: visanu on December 05, 2013, 12:01:27 am
    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรกับปวงชนชาวไทยตลอดกาลเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: NaDang on December 05, 2013, 08:38:48 am
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 (http://image.ohozaa.com/i/e1f/CMSib.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/6kr3)
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: zumato on December 05, 2013, 09:11:17 am
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ  มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: yuth18 on December 05, 2013, 09:12:27 am
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนม์อายุยิ่งยืนนาน
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: BOY-RX on December 05, 2013, 03:38:53 pm
      ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: ปรัชญา on December 05, 2013, 07:57:58 pm
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: คุณโจ๋น on December 05, 2013, 07:59:01 pm
 &v& &v& &v& ทรงพระเจริญ &v& &v& &v&
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: fordcd28 on December 05, 2013, 09:12:01 pm
 &v& &v& &v& ทรงพระเจริญ  &v& &v& &v&
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: A-Z on December 05, 2013, 11:32:47 pm
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: OouVintage on December 05, 2013, 11:39:28 pm
Long Live My King
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: ichbro on December 06, 2013, 12:01:30 am
 ทรงพระเจริญ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: tops on December 06, 2013, 08:36:36 am
ขอจงทรงพระเจริญ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: iam on December 06, 2013, 10:00:24 am
LONG LIVE THE KING
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: alfa on December 06, 2013, 09:44:59 pm
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: visanu on December 06, 2013, 11:48:15 pm
   พระรูปที่หาดูได้ยากมาก  ทำไมคนไทยถึงรักพระองค์  ขอจงทรงพระเจริญ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: visanu on May 05, 2014, 09:54:55 am
   ขอพระองค์และสมเด็จฯ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: visanu on December 04, 2014, 08:45:16 pm
    5 ธันวาคม 2557. ทรงพระเจริญ. ทรงพระเจริญ  ทรงพระเจริญ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: chirawatana on December 05, 2014, 10:39:15 am
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพุทธเจ้าข้า
5 ธันวาคม 2557

(http://i815.photobucket.com/albums/zz72/chirawatana/1310303407_zpsa4365c27.jpg) (http://s815.photobucket.com/user/chirawatana/media/1310303407_zpsa4365c27.jpg.html)
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: zumato on December 05, 2014, 11:37:40 am
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: A-Z on December 05, 2014, 09:48:31 pm
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: เจ้าบ้านบางกอกฯ on December 05, 2014, 10:02:51 pm
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายบรรณ เกษมทรัพย์
ในนามสมาชิกบางกอกคลาสสิคคาร์
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: simple on December 05, 2014, 10:17:18 pm
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: alfa on December 05, 2014, 10:25:41 pm
ทรงพระเจริญ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: kanrapangha on December 05, 2014, 10:33:48 pm
[color=yellow]ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน [/color[/size]] [/font] 
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: cho4u2 on December 06, 2014, 04:36:01 pm
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: nokkyaun on December 06, 2014, 08:26:01 pm
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ครับ
Title: Re: ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Post by: Loong-Sawasdee on December 07, 2014, 06:33:53 am
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน