General Category > รูปภาพกิจกรรมรถคลาสสิค

@ลานพระรูปฯ 20/01/12

(1/9) > >>

Maximus Hippopotemus:
ทราบมาว่าทางชมรมไทยอเมริกันได้เริ่มนำรถไปจอดรวมตัวกันทุกวันศุกร์หลังสองทุ่มเป็นต้นไปที่ลานพระรูป
โดนได้ขออนุญาตทางตำรวจไว้แล้วครับ เห็นว่าไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ก็เลยถือโอกาสเอาหางปลาออกไปวิ่งบ้าง
รถอะไรก็ไปได้ไม่จำเป็นต้องรถเมกันครับ แต่ขอความกรุณาอย่าเปิดเพลงเสียงดังหรือซิ่งรถเป็นพอครับ

เมื่อคืนวานผมนับรถได้กว่า50คันครับ
Maximus Hippopotemus:

Maximus Hippopotemus:

Maximus Hippopotemus:

Maximus Hippopotemus:

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version