General Category > กฎ กติกา มารยาท และการใช้งานเวปบ้านบางกอก ฯ

สาส์นจากเจ้าบ้านบางอกฯ กฎ กติการ มารยาท ในการใช้งานร่วมกัน

<< < (2/2)

เจ้าบ้านบางกอกฯ:
กติกา มารยาท ในการใช้งานบางกอกคลาสสิคคาร์

Bangkok Classiccar เป็น website ที่ตั้งใจจัดทำขี้น โดยคนรักรถโบราณ รถคลาสสิค ทุกประเภทอย่างเข้าเส้น โดยเราตั้งใจที่จะให้ที่นี้เป็นที่หยุดพักสนทนา แลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรถโบราณ เป็นตลาดกลางหากมีผู้ต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยน และตั้งใจจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มสมาชิกพบปะกันเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ

เพื่อให้เพื่อน ๆ สมาชิกบ้านบางกอกฯ ใช้งานได้เวปเราอย่างเต็มที่และอบอุ่น จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านทำความเข้าใจ กติกา มารยาท และข้อตกลงดังต่อไปนี้

1.   Bangkokclassiccar.com  เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และแสดงความเห็นของสมาชิก หากสมาชิกท่านใดพบเห็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายพาดพิงผู้ใด กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อลบข้อมูลดังกล่าวออกไปโดยเร็วที่สุด

2.   สมาชิกทุกท่านตกลงว่าจะลงความเห็นกันด้วยข้อความที่สุภาพ ถ้อยทีถ้อยอาศัย ด้วยความระมัดระวัง ไม่ใช้ภาษาที่กำกวม ข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อ กฎหมายใดๆ (คลิกที่นี่ เพื่อโหลดไฟล์ pdf -406k)

3.   สมาชิกรับรองว่าข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับ Bangkokclassiccar.com เป็นข้อมูลที่แท้จริง และยินยอมให้ข้อมูลทุกอย่างถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเวป ทั้งนี้สมาชิกยินยอมให้ทำการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลสมาชิก หรือยกเลิกสมาชิกออกจากระบบได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Bangkokclassiccar.com จะเก็บข้อมูลสมาชิกอย่างรัดกุมและจะไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เกี่ยวกับเวป ทั้งนี้ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขอรับผิดกรณีถูกโจรกรรมฐานข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสมาชิกได้

4.   Bangkokclassiccar.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อความประกาศซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สินค้าต่างๆ ในหน้า Classifieds แต่อย่างใด และไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้  จึงควรตรวจสอบสินค้าและบริการต่างๆ หรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ จากผู้ซื้อ และผู้ขายอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ  Bangkokclassiccar.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความประกาศใด ๆ ในหน้า Classified โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ประกาศทราบ

Bangkokclassiccar.com ขอให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ และปฎิบัติตามกติกา มารยาท และข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นนี้โดยทั่วกัน

เจ้าบ้านบางกอกฯ:
ขอ up ให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันอีกครั้งหนึ่งครับ

 w^w

เจ้าบ้านบางกอกฯ:
####บ้านบางกอกฯ ครบ 20 ล้านฮิต####

วันนี้วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 บ้านบางกอกฯ มีคนชมครบ 20 ล้าน Hits แล้วจ้า

ในที่สุดก็ถึงวันนี้ ผมเลยขอกล่าวในนามของบ้านบางกอกคลาสสิคคาร์นะครับ

ผมขอขอบคุณเพื่อน ๆ ชาวบ้านบางกอกฯ ทุก ๆ คน การที่เรามีคนชมครบ 20 ล้านฮิต ความจริงก็เป็นเพียงตัวเลขหนึ่ง
แต่ก็เป็นตัวเลขที่แสดงถึง "มิตรภาพ" อันเปี่ยมล้น ของพวกเราทุก ๆ คน ที่เข้ามาร่วมทุกข์ร่วมสุข แลกเปลี่ยนความรู้
สนุกสนาน เฮฮา มาคุยกันทุกเรื่อง  ทำให้บ้านบางกอกฯ ได้มีอารมณ์เป็นเสมือนอีก "บ้าน" หนึ่งของพวกเราจริง ๆ
เราเจอกันที่นี่ทุกวัน บางคนเป็นเพื่อนกันคุยกันทุกวัน ผมเองรู้สึกดีใจและภูมิใจที่เกิดมาได้มีโอกาสได้เพื่อนใหม่ดี ๆ
จากบ้านแห่งนี้ที่แทบจะพูดได้เลยว่าถ้าไม่นับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนเพียงไม่กี่คน ผมได้เพื่อนดี ๆ เป็นพันเป็น
หมื่นคนจากบ้านบางกอกฯ แห่งนี้

บ้านบางกอกฯ คงมาถึงจุดนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้พวกเราทุกคนร่วมกันสร้างสังคมคนรักรถคลาสสิคเล็ก ๆ ดี ๆ ขึ้นที่นี่
ตามที่พวกเราได้ปาวรณาตัวว่าเราจะอยู่กันเป็นกลุ่มเพื่อนที่รักกัน คอยช่วยเหลือกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย
หนักนิสเบาหน่อยให้อภัยกัน เตือนกัน ฟังกัน คุยกันแบบยอวาที อยู่แบบพี่แบบน้อง แบบคนรักสิ่ง ๆ เดียวกัน
แล้วถ้าเมื่อมีโอกาสเราชาวบ้านบางกอกฯ ก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมของเราได้บ้างในทุก ๆ โอกาส

ผมว่าเรามาถึงจุดนี้ ก็อยากจะฝากให้พวกเราที่ถือเป็นสมาชิกยี่สิบล้านฮิตแรกของบ้านบางกอกฯ ร่วมกัน
สร้างสรรค์สังคมคนรักรถยนต์คลาสสิคเล็ก ๆ แห่งนี้ให้คนทั่วไปเห็นว่าสังคมคนรถคลาสสิคในประเทศไทย
เป็นสังคมที่ดีถ้อยที ถ้อยอาศัยกัน แบ่งปันกัน ให้ได้ในวงกว้างขึ้นต่อ ๆ ไป ในเมื่อพวกเรายังเข้มแข็งกันแบบนี้
ผมก็ขอสัญญาว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งและเป็นศูนย์กลางในสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ
ของคนรักรถคลาสสิคตลอดไป นานเท่านาน

If you love classic cars, you're my friend.
บรรณ เกษมทรัพย์
เจ้าบ้านบางกอกคลาสสิคคาร์

3 พฤศจิกายน 2551

 w^w

tokenn:
ช่วยกันระมัดระวังด้วยน่ะครับ  :bythebook: 
 
หากพบข้อมูลใดเข้าข่ายต่อไปนี้ ขอใช้สิทธิ์ลบโดยไม่แจ้งน่ะครับ รวมถึงกระทู้ย้อนหลังด้วยน่ะครับ
 
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๔

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการ ก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)

เจ้าบ้านบางกอกฯ:
ขอ update กระทู้นี้สำหรับสมาชิกใหม่นะครับ

เรื่องกติกามารยาทพวกนี้มันอาจจะดูน่าเบื่อบ้าง
แต่เพื่อบรรยาการศความเป็นมิตร
ผมก็อยากรบกวนเพื่อน ๆ ช่วยกันครับผม

 w^w

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version