Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
12
หม้อลมเบรคทับแปดเนี่ยก็ปัญหาใหญ่เหมือนกัน

ทับแปดจะต้องใช้หม้อลมเบรคตัวเล็กกว่ารุ่นอื่น
ถ้าเอาของเก่ามือสองมาก็มักพบว่าหมดสภาพแล้ว
ของใหม่ยี่ห้อAเห็นว่าทั้งล็อตมีปัญหา ใส่แล้วเบรคไม่อยู่ ถ้าใด้ยี่ห้อB(ซึ่งหายาก) จะดีกว่า
อีกทางหนึ่งคือเอาของw123ตัวเล็ก (เข้าใจว่าเป็นของรุ่นเครื่องเล็ก สี่สูบอะไรทำนองนั้น)
มาดัดแปลงลงใส่กับทับแปดนะครับ
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10