BKCC - Bangkok Classic Car House v.2016

General Category => Off Topic => Topic started by: เจ้าบ้านบางกอกฯ on December 04, 2006, 10:05:11 pm

Title: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: เจ้าบ้านบางกอกฯ on December 04, 2006, 10:05:11 pm
เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๕ ธีนวาคม ๒๕๔๙

ข้าพระพุทธเจ้าฯ ในนามของบางกอกคลาสสิคคาร์
ขอเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย ให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นายบรรณ เกษมทรัพย์
ในนามของชาวบางกอกคลาสสิคคาร์ทุกคน
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: lazydog on December 04, 2006, 10:24:19 pm
ขอลงชื่อด้วยคนครับ  หนึ่งในความจงรักภัคดีของคนไทยครับ :-!
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: OSBIL on December 05, 2006, 12:05:27 am
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: fatwilly on December 05, 2006, 12:09:35 am
long live his majesty the king. &v&
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: Ann on December 05, 2006, 12:13:30 am
Long Live His Majesty The King
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: Maximus Hippopotemus on December 05, 2006, 12:35:17 am
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: หรั่ง^Hakosuka^ on December 05, 2006, 12:58:25 am
ทรงพระเจริญ
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: AKE on December 05, 2006, 01:20:37 am
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงโปรดช่วยอภิบาลบำรุงให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: poneo on December 05, 2006, 01:26:24 pm
ทรงพระเจริญ
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: 7nook on December 05, 2006, 02:13:08 pm
 &v& ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: TeeTarga on December 05, 2006, 07:01:31 pm
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: funny_g1 on December 05, 2006, 07:40:46 pm
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: resuper7 on December 05, 2006, 08:06:49 pm
ขอพระองค์ทรงพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญประชาชนชาวไทยตลอดกาลนาน
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: อู๋ Skyline < ID 19 > on December 05, 2006, 10:07:31 pm
ทรงพระเจริญ
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: thaidub on December 05, 2006, 11:39:10 pm
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: Zyd on December 06, 2006, 02:03:48 pm
ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: Lobster on December 06, 2006, 02:13:26 pm
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: OouVintage on December 06, 2006, 03:16:28 pm
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: jpomme on December 06, 2006, 06:00:53 pm
LONG LIVE THE KING  &v&
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: เดีย หนามเป้า on December 06, 2006, 06:10:44 pm
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยั่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ..  
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: dong2123 on December 04, 2008, 09:43:48 am
ขอพระองค์ทรงพระเจิญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพุทธเจ้าร้านป.ชุปเปอร์สโตร์
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: nong26june on December 04, 2008, 11:13:33 pm
 :>D O>) :>D O>) :>D

โห...2549...พี่ขุดซะ

พธม. นปช. จิ๊กโก๋ครองเมือง

 :bytherule: :bytherule: :bytherule: :bytherule: :bytherule:
Title: Re: ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
Post by: dong2123 on December 23, 2008, 08:58:03 am
ความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเอง :smitten: