BKCC - Bangkok Classic Car House v.2016

General Category => Off Topic => Topic started by: unyana on November 16, 2020, 05:00:51 pm

Title: RS กับการกำหนดค่านิยมองค์กรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
Post by: unyana on November 16, 2020, 05:00:51 pm
หลังจากที่เฮียฮ้อ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานผู้บริหารอาร์เอสได้ออกมาประกาศตัวเลขผลประกอบการของไตรมาสแรกและไตรมาสที่สอง ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยนั้นกำลังเผชิญอยู่กับช่วงโควิด ที่ทำให้ทุกธุรกิจต่างได้รับผลกระทบอย่างหนัก บางธุรกิจก็เกิดการเสียหายจนต้องปิดกิจการ แต่ตัวเลขผลประกอบการของบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) นั้นกลับเติบโตแบบพุ่งสวนกระแสคือสามารถทำกำไรจากไตรมาสสุดท้ายของปี 62 ได้เพิ่มขึ้นถึง 184 % และไตรมาสที่สองของปี 63 ก็มีผลกำไรสูงถึง 108 ล้านบาท คิดเป็น 14% ของการเติบโต เฮียฮ้อได้บอกถึงปัจจัยที่ส่งผล ให้เกิดผลประกอบการที่เติบโตดังกล่าวว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ core value หรือว่าค่านิยมองค์กรของอาร์เอสเองที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโตนี้
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Rs-group-logo.svg/400px-Rs-group-logo.svg.png)
ไขข้อสงสัยผู้บริหารอาร์เอสให้ความสำคัญกับ core value
   core value หรือ ค่านิยมองค์กร คือ (https://www.rs.co.th/th/ค่านิยมองค์กร-core-value-คืออะไร/) กรอบแนวความคิดในการทำงานของทุกคนใน RS GROUP ที่ผู้บริหารอาร์เอสทุกคน โดยเฉพาะนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ผู้บริหารระดับสูงของอาร์เอสได้ยึดถือมาตลอดการทำงานและได้ปลูกฝังให้เป็นค่านิยมองค์กร จนทำให้อาร์เอสที่ถือว่าเป็นองค์ขนาดใหญ่นั้นสามารถก้าวข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจมาหลายต่อหลายการเปลี่ยนแปลง และทำให้เราเห็นว่าอาร์เอสสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและไหลไปตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างลื่นไหล ในทางกลับกัน อาร์เอสก็ดูเหมือนว่าจะใช้คลื่นของการเปลี่ยนแปลงในละช่วงนั้นเป็นแรงส่งที่ดีในการทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตและอยู่ได้ หากจะพูดให้เห็นแบบชัดเจนก็คือ RS GROUP สามารถปรับตัวให้ลอยอยู่เหนือดิสทรัปท์ทุกครั้งไปก็ว่าได้ ซึ่งค่านิยมองค์กรที่ว่านั้น นายสุรชัย ได้แบ่งออกเป็น 4 ประการคือ
(https://www.rs.co.th/wp-content/uploads/2020/09/ภาพ-thumbnail-บนหน้าเว็บ-2000x1240.jpg)
แรงบันดาลใจ (Inspiring)
   ความฝันร่วมกันของคนในองค์กร ที่จะทำให้องค์กรเติบโตไปพร้อมกัน และเติบโตไปด้วยกัน ถือเป็นอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ของคนทำงานในอาร์เอสและร่วมกันสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือและเป็นสังคมที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แบบไม่ถูกปิดกั้นอีกด้วย
แรงผลักดัน (Passionate)
   แรงผลักดันในการทำงานที่อยากให้ทุกเนื้องานออกมาสำเร็จอย่างดีและจะดีขึ้นกว่าเดิมทุก ๆ ครั้ง เพราะมันคือการพัฒนาศักยภาพของงานและคนทำงาน อย่างไม่มีวันหยุดยั้งแม้จะเกิดอุปสรรคใด ๆ ก็ตาม
การใฝ่เรียนใฝ่รู้ (Inquisitive)
คนทำงานในอาร์เอสทุกคนถูกปลูกฝังว่า อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นคือโอกาสในการเรียนรู้ เป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดการพัฒนาผู้บริหารอาร์เอสทุกคนจึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลา
การแน่วแน่ที่เป้าหมาย (Goal-Oriented)
   ข้อสุดท้ายของค่านิยมองค์กร คือ การตั้งมั่นที่เป้าหมายขององค์กร ถ้าหากทุกคนในองค์กรต่างมีเป้าหมายเดียวกัน เกิดการร่วมแรงร่วมใจกัน ต่อให้เกิดอุปสรรคระหว่างทางที่ยิ่งใหญ่สักแค่ไหนก็จะสามารถผ่านไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอน
   การที่ผู้บริหารของอาร์เอสยึดถือให้ core value คือหัวใจสำคัญของการทำงานในองค์กร และทุกคนที่ทำงานในอาร์เอสก็ยึดเป็นหลักเดียวกัน จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้บริหารอาร์เอสนั้นจะยกให้ core value คือแรงขับเคลื่อนหรือว่าเป็นเชื้อเพลิงในการผลักดันที่สำคัญขององค์กรขนาดใหญ่ระดับประเทศ ที่มีส่วนช่วยทำให้สามารถพลิกแพลงการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลาและค่านิยมองค์กรนี้เองที่ช่วยทำให้ทุกคนใน RS GROUP นั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและร่วมเดินทางไปยังความสำเร็จพร้อมกันทุกส่วนงานตามที่หลายคนเห็นอยู่ในปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาร์เอสได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/ (https://www.rs.co.th/th/)