Author Topic: <-- Bangsaen Speed Festival 2008 กฎกติกาและใบสมัครสำหรับ Classic car -->  (Read 15563 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline OouVintage

 • PainKiller Racing Team
 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jul 2005
 • Posts: 10,549
 • Gender: Male
 • Last Login:January 10, 2019, 06:02:08 pm
  • OouVintage
 :o< :o< :o< ขอ promote งาน Bangsaen Speed Festival 2008 หน่อยนะครับ  :o<  :o< :o<
ในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่สนามเฉพาะกิจบางแสน ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย. 2551 นี้ทาง Supercar Thailand ร่วมกับ SuperClub Thailand ได้จัดให้มีการแข่งขันรถยนต์คลาสสิค
แบบเต็มรูปแบบขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่นคือ Euro Classic และ Japan Classic โดยจะลงวิ่งพร้อมกันทำให้ต้องจำกัดจำนวนรถที่ลงวิ่งเพียง 40 คัน
ทางผู้จัดจะคัดเลือกรถที่มีสิทธิได้ลงแข่งขันจากใบสมัครทั้งหมดซึ่งเพื่อนสมาชิกสามารถ load ได้จากกระทู้นี้
ใบสมัครสามารถส่งได้ 2 ทางคืส่งโดยตรงกับผู้จัด

บริษัท 3 มงกุฎ เรซซิ่ง โปรเจ็ค จำกัด
THREE CROWN RACING PROJECT CO., LTD
21/36 ม.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (28) ถ.อุดมสุข 103-สวนหลวง ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โ
ทร. 02-7267480-4   แฟกซ์ 02-7267487


หรือส่งมาที่ผมเพื่อรวมรวมส่งต่อไปยังผู้จัดต่อไป หมดเขตส่งบสมัครกลางเดือนตุลาคม 2551 ครับ ขอให้ส่งโดยเร็วเพราะใกล้เวลาแล้วครับ

www.bangsaengrandprix.orgงานแถลงข่าว
http://www.supercarthailand.com/news/2008news20.htm
« Last Edit: October 03, 2008, 07:26:55 pm by OouVintage »

Offline OouVintage

 • PainKiller Racing Team
 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jul 2005
 • Posts: 10,549
 • Gender: Male
 • Last Login:January 10, 2019, 06:02:08 pm
  • OouVintage
กติกาเทคนิคของ EURO CLASSIC CAR FOR BANGSAEN SPEED FESTIVAL

กติกาทั่วไป

1. ประเภทของการแข่งขัน           
การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ สถานที่จัดการแข่งขัน เรียบชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี

2.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
          2.1     ไม่จำกัดเกรดนักแข่ง
          2.3     นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดฯ
          2.4     เครื่องแต่งกายหรือชุดหมี หมวกกันน็อกแบบเต็มใบตามมาตรฐาน FIA หรือมาตรฐานมอก.ขึ้นไป ถุงมือประเภทที่ใช้กับการขับรถยนต์ หรือถุงมือที่ใช้กับการแข่งขัน รองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าแข่ง

3. หลักฐานการสมัคร
          3.1     ใบสมัคร
          3.2       ใบขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกที่ยังไม่ขาดอายุ ณ วันที่ทำการแข่งขัน

4. สถานที่รับสมัคร·
          บริษัท 3 มงกุฎ เรซซิ่ง โปรเจ็ค จำกัด
          THREE CROWN RACING PROJECT CO., LTD
          21/36 ม.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (28) ถ.อุดมสุข 103-สวนหลวง ร.9  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
          โทร. 02-7267480-4   แฟกซ์ 02-7267487

5. หมายเหตุ         
          5.1       เป็นหน้าที่ของนักแข่งที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องศึกษากฎหรือข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดไว้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด         
          5.2     คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทำหน้าที่ควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็น ไปตามกติกาการแข่งขันและกติกาเทคนิคอย่างยุติธรรม         
          5.3       กรณีมีข้อโต้แย้งให้ถือคำตัดสินของกรรมการควบคุมการแข่งขันเป็นผู้ชี้ขาด
          5.4     นักแข่งต้องติดเครื่องหมาย หรือตราผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผู้จัดกำหนดไว้ให้ติดที่ตัวรถ
          5.5     เงินรางวัลและของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้จัดฯได้กำหนดไว้หากมีการเปลี่ยน แปลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางผู้จัดฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นักแข่งผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศทุกอันดับที่ได้รับรางวัลต้องมาแสดงตนขึ้น รับรางวัลหากไม่สามารถรับได้ให้ทำหนังสือแจ้งไปที่คณะผู้จัดการแข่งขันและ ระบุผู้รับแทน
          5.6     นักแข่งทุกท่านต้องเข้าร่วมประชุมนักแข่งตามเวลาที่ผู้จัดกำหนดของทุกสนาม โดยถือเป็นข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหากไม่เข้าร่วมประชุมต้องแจ้งต่อนายสนาม เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งตัวแทน นอกเหนือจากนี้ให้นำรถต่อท้ายแถวของการแข่งขันสนาม นั้น ๆ

กติกาเทคนิค 

6. คุณสมบัติรถแข่ง         
          6.1     ต้องเป็นรถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะต้องมีทะเบียนและอยู่ในระยะเวลาที่ถูกต้อง         
          6.2     ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในกลุ่มประเทศยุโรปและผลิตขึ้นก่อนปี ค.ศ.1984 หรือเทียบเท่าปี พ.ศ. 2527
          6.3     ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตออกจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปปีละไม่ต่ำกว่า 2,500 คัน         
          6.4     ต้องเป็นรถยนต์ที่มีจำนวนประตูตั้งแต่ 2 ประตูขึ้นไป         
          6.5     ต้องมีจำนวนที่นั่งตั้งแต่ 2 ที่นั่งขึ้นไป และตำแหน่งของผู้ขับจะต้องอยู่ในตำแหน่งเดิมของรถรุ่นนั้น ๆ         
          6.6     ไม่จำกัดระบบขับเคลื่อน           
          6.7     น้ำหนักที่ใช้ในการแข่งขันจะใช้น้ำหนักรถที่ระบุไว้ในสมุดจดทะเบียนเป็นหลัก หรืออาจใช้น้ำหนักที่ระบุบไว้จากข้อมูลการประชาสัมพันธ์จากบริษัทผู้ผลิตรถ ยนต์ในรุ่นนั้นๆ

7. คุณสมบัติตัวถัง         
          7.1     ต้องรักษารูปทรงของรถไว้เป็นหลัก และมีสภาพของตัวถังที่สวยงามคงคุณค่าของยุคนั้นๆ         
          7.2     กระจกบังลมหน้าต้องเป็นกระจกแบบ 2 ชั้น (laminated) เท่านั้น         
          7.3     ไม่จำกัดความสูงของตัวรถ         
          7.4       ต้องรักษาโครงสร้างตัวถังภายในห้องโดยสารให้คงสภาพเดิมจากโรงงานเท่านั้น         
          7.5     ต้องคงสภาพแผงแคชบอร์ดหน้าเดิมหรือใกล้เคียงได้ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเป็นวัสดุอื่น         
          7.6     อนุญาตให้ถอดแผงประตู, พรมพื้น, ผ้าหลังคา, เบาะคนนั่งและเบาะผู้โดยสารตอนหลังหรืออื่น ๆ ที่เป็นวัสดุที่สามารถติดไฟได้ง่าย (ในกรณีถอดแผงประตู ต้องทำแผ่นปิดแผงประตูด้วย) 

8. คุณสมบัติเครื่องยนต์         
          8.1     เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถและมีรหัสเครื่องยนต์ตรงตามปีที่ ผลิตรถยนต์รุ่นนั้นๆหากไม่ตรงตามนั้นต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่ม 20  กก.         
          8.2     รถยนต์ที่เปลี่ยนระบบส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิมที่มีมาจากโรงงาน เช่น จากเดิมใช้ระบบคาร์บูเรเตอร์เปลี่ยนไปใช้ระบบหัวฉีด ต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่ม 20 กก.         
          8.3     รถยนต์ที่ใช้กล่องควบคุมเครื่องยนต์ต้องเป็นกล่องเดิมที่มีมาจากโรงงานเท่า นั้น หากเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนกล่องควบคุมเครื่องยนต์ต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่ม 20 กก.         
          8.4     ต้องคงวัสดุจากโรงงานของเสื้อสูบและฝาสูบซึ่งต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ         
          8.5       การปรับแต่งภายในเครื่องยนต์อิสระ         
          8.6     อากาศที่ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมาจากบรรยากาศภายในสนามแข่งขันเท่านั้น ห้ามไนตรัสหรืออื่นๆที่มีค่าออกซิเจนสูงกว่าไนตรัส         
          8.7       ลิ้นปีกผีเสื้ออิสระ         
          8.8     หัวฉีดอิสระ         
          8.9     ระบบจุดระเบิดอิสระ         
          8.10    กรองอากาศอิสระ         
          8.11     ห้ามระบบ DRY SUMP         
          8.12    ตำแหน่งของเครื่องยนต์ต้องเป็นไปตามแบบของรถรุ่นนั้นๆ ไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ จุดยึดเครื่องยนต์หรือแท่นเครื่องยนต์ต้องเป็นจุดเดียวกับโรงงานผู้ผลิต ห้าม REVERSE

9. คุณสมบัติระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน         
          9.1     ห้ามระบบเกียร์ SEQUENTIAL หรือระบบ SEMI-AUTO (เกียร์ไฟฟ้า) และต้องรักษารูปแบบการเปลี่ยนเกียร์แบบ H-PATTERN ไว้         
          9.2     เสื้อเกียร์เดิมเปลี่ยนเฟืองเกียร์ได้ อัตราทดเฟืองเกียร์และเฟืองท้ายอิสระ         
          9.3     ฟลายวีล ครัชและเฟืองท้ายอิสระ

10. คุณสมบัติระบบช่วงล่าง         
          10.1     ให้ใช้ระบบช่วงล่างเดิมที่มีมาจากโรงงานเท่านั้น สามารถเปลี่ยนวัสดุได้         
          10.2     จุดยึดช่วงล่างต้องเป็นจุดเดิมที่มีมาจากโรงงานเท่านั้น         
          10.3     โชคอัพ สปริง เหล็กกันโคลงและแหนบอิสระ         
          10.4    สามารถเปลี่ยนวัสดุของบูชช่วงล่างเป็นวัสดุอื่นได้ 

11. คุณสมบัติระบบเบรก         
          11.1     จานเบรก ผ้าเบรก คาลิปเปอร์อิสระ         
          11.2    สามารถเปลี่ยนจากระบบดรัมเบรกเป็นดิสค์เบรกได้         
          11.3    ระบบระบายความร้อนเบรกให้ใช้ได้เฉพาะอากาศจากบรรยากาศภายในสนามแข่งขันเท่านั้น         
          11.4     ห้ามใช้ระบบเบรก ABS และระบบ TRACTION CONTROL

12. คุณสมบัติล้อและยาง         
          12.1     ไม่จำกัดขนาด ความกว้างและน้ำหนักของล้อรถยนต์ แต่ต้องวัดจากแนวดิ่งด้านข้างตัวถังแล้วไม่เกินออกด้านนอก         
          12.2    ไม่จำกัดขนาด ความกว้าง น้ำหนักและชนิดของยางรถยนต์ แต่ถ้าใช้ยางประเภท SLICK ต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่ม 10 กก. ต่อยาง 1 เส้น         
          12.3    ไม่จำกัดจำนวนล้อและยางที่ใช้ทั้งในการซ้อม การจับเวลารอบคัดเลือกและการแข่งขัน

13. คุณสมบัติอากาศพลศาสตร์         
          13.1     กันชนหน้าและหลังสามารถเปลี่ยนวัสดุได้         
          13.2     ถ้ามีสปอยเลอร์หลัง ความกว้างโดยรวมต้องไม่เกินแนวดิ่งด้านข้างตัวถังรถ

14. คุณสมบัติท่อไอเสีย         
          14.1     ท่อไอเสียต้องออกด้านหลังเท่านั้น         
          14.2     ไม่มีการวัดระดับความดังของเสียง

15. คุณสมบัติระบบความปลอดภัย         
          15.1    ต้องติดตั้งถังดับเพลิงที่อยู่ในสภาพและตำแหน่งที่พร้อมใช้และเป็นถังดับ เพลิงที่ได้มาตรฐาน มอก. กำหนดน้ำหนักน้ำยาตั้งแต่ 2 กก.ขึ้นไป         
          15.2     ท่อต่างๆที่ผ่านบริเวณห้องคนขับต้องเป็นชนิดทนไฟ         
          15.3    เข็มขัดนิรภัยต้องเป็นแบบที่ไม่ต่ำกว่า 4 จุด         
          15.4    เบาะที่นั่งคนขับต้องเป็นแบบที่ใช้ในการแข่งขัน         
          15.5    ต้องมีโรลบาร์ไม่น้อยกว่า 4 จุด         
          15.6    หากมีการติดตั้งแบตเตอรี่ในห้องโดยสาร ต้องยึดติดและล้อมรอบด้วยกล่องที่เป็นวัสดุกันไฟและต้องติดตั้งบริเวณผู้ ช่วยคนขับ แบตเตอรี่ที่ใช้ต้องเป็นแบบแห้ง         
          15.7     สตาร์ทเตอร์ต้องยึดติดและสามารถใช้ได้ตลอดเวลาและต้องเป็นไฟฟ้าอย่างเดียว         
          15.8    อุปกรณ์แสงสว่างต้องสามารถทำงานได้ตลอดการแข่งขันและคงรูปทรงของไฟหน้าไฟท้ายตามรูปแบบของตัวรถ         
          15.9    ต้องมีหูลากจูงติดตั้งไว้ทั้งด้านหน้าและท้ายของตัวรถ แข็งแรงแน่นหนา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 80 มม.และไม่เกิน 100 มม.         
          15.10  ต้องติดตั้งสวิตซ์ตัดไฟภายในห้องคนขับและนอกตัวถังรถ         
          15.11  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ลูกศรชี้ที่หูลากด้านหน้าและท้าย ตัวตัดไฟ ถังดับเพลิง         
          15.12  อุปกรณ์หรือวัสดุใดๆที่สามารถติดไฟได้ภายในห้องคนขับต้องถอดออกให้หมด

16. คุณสมบัติถังน้ำมัน           
          สามารถใช้ถังน้ำมันเดิมหรือเปลี่ยนเป็นแบบ SAFTY FUEL TANK ได้

17. คุณสมบัติเชื้อเพลิง           
          น้ำมันเชื้อเพลิงอิสระ โดยการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นความรับผิดชอบของนักแข่ง/ทีมแข่ง 

http://www.superclubthailand.com/
« Last Edit: October 07, 2008, 01:33:24 pm by OouVintage »

Offline OouVintage

 • PainKiller Racing Team
 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jul 2005
 • Posts: 10,549
 • Gender: Male
 • Last Login:January 10, 2019, 06:02:08 pm
  • OouVintage
กติกาเทคนิคของ JAPAN RETRO CAR FOR BANGSAEN SPEED FESTIVAL

กติกาทั่วไป

1. ประเภทของการแข่งขัน           
การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ สถานที่จัดการแข่งขัน เรียบชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี

2.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
          2.1     ไม่จำกัดเกรดนักแข่ง
          2.3     นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดฯ
          2.4     เครื่องแต่งกายหรือชุดหมี หมวกกันน็อกแบบเต็มใบตามมาตรฐาน FIA หรือมาตรฐานมอก.ขึ้นไป ถุงมือประเภทที่ใช้กับการขับรถยนต์ หรือถุงมือที่ใช้กับการแข่งขัน รองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าแข่ง

3. หลักฐานการสมัคร
          3.1     ใบสมัคร
          3.2     ใบขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกที่ยังไม่ขาดอายุ ณ วันที่ทำการแข่งขัน

4. สถานที่รับสมัคร·
            บริษัท 3 มงกุฎ เรซซิ่ง โปรเจ็ค จำกัด
THREE CROWN RACING PROJECT CO., LTD
21/36 ม.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (28) ถ.อุดมสุข 103-สวนหลวง ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โ
ทร. 02-7267480-4   แฟกซ์ 02-7267487

5. หมายเหตุ         
          5.1       เป็นหน้าที่ของนักแข่งที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องศึกษากฎหรือข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดไว้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด         
          5.2     คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทำหน้าที่ควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็น ไปตามกติกาการแข่งขันและกติกาเทคนิคอย่างยุติธรรม         
          5.3       กรณีมีข้อโต้แย้งให้ถือคำตัดสินของกรรมการควบคุมการแข่งขันเป็นผู้ชี้ขาด
          5.4     นักแข่งต้องติดเครื่องหมาย หรือตราผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผู้จัดกำหนดไว้ให้ติดที่ตัวรถ
          5.5     เงินรางวัลและของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้จัดฯได้กำหนดไว้หากมีการเปลี่ยน แปลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางผู้จัดฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นักแข่งผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศทุกอันดับที่ได้รับรางวัลต้องมาแสดงตนขึ้น รับรางวัลหากไม่สามารถรับได้ให้ทำหนังสือแจ้งไปที่คณะผู้จัดการแข่งขันและ ระบุผู้รับแทน
          5.6     นักแข่งทุกท่านต้องเข้าร่วมประชุมนักแข่งตามเวลาที่ผู้จัดกำหนดของทุกสนาม โดยถือเป็นข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหากไม่เข้าร่วมประชุมต้องแจ้งต่อนายสนาม เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งตัวแทน นอกเหนือจากนี้ให้นำรถต่อท้ายแถวของการแข่งขันสนาม นั้น ๆ

กติกาเทคนิค 

6. คุณสมบัติรถแข่ง         
          6.1     ต้องเป็นรถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะต้องมีทะเบียนและอยู่ในระยะเวลาที่ถูกต้อง         
          6.2     ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นและผลิตขึ้นก่อนปี ค.ศ.1984 หรือเทียบเท่าปี พ.ศ. 2527
          6.3     ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตออกจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปปีละไม่ต่ำกว่า 2,500 คัน         

          6.4     ต้องเป็นรถยนต์ที่มีจำนวนประตูตั้งแต่ 2 ประตูขึ้นไป         
          6.5     ต้องมีจำนวนที่นั่งตั้งแต่ 2 ที่นั่งขึ้นไป และตำแหน่งของผู้ขับจะต้องอยู่ในตำแหน่งเดิมของรถรุ่นนั้น ๆ           
          6.6     ไม่จำกัดระบบขับเคลื่อน           
          6.7     น้ำหนักที่ใช้ในการแข่งขันจะใช้น้ำหนักรถที่ระบุไว้ในสมุดจดทะเบียนเป็นหลัก หรืออาจใช้น้ำหนักที่ระบุบไว้จากข้อมูลการประชาสัมพันธ์จากบริษัทผู้ผลิตรถ ยนต์ในรุ่นนั้นๆ

7. คุณสมบัติตัวถัง         
          7.1     ต้องรักษารูปทรงของรถไว้เป็นหลัก และมีสภาพของตัวถังที่สวยงามคงคุณค่าของยุคนั้นๆ         
          7.2     กระจกบังลมหน้าต้องเป็นกระจกแบบ 2 ชั้น (laminated) เท่านั้น         
          7.3     ไม่จำกัดความสูงของตัวรถ         
          7.4       ต้องรักษาโครงสร้างตัวถังภายในห้องโดยสารให้คงสภาพเดิมจากโรงงานเท่านั้น         
          7.5     ต้องคงสภาพแผงแคชบอร์ดหน้าเดิมหรือใกล้เคียงได้ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเป็นวัสดุอื่น         
          7.6     อนุญาตให้ถอดแผงประตู, พรมพื้น, ผ้าหลังคา, เบาะคนนั่งและเบาะผู้โดยสารตอนหลังหรืออื่น ๆ ที่เป็นวัสดุที่สามารถติดไฟได้ง่าย (ในกรณีถอดแผงประตู ต้องทำแผ่นปิดแผงประตูด้วย) 

8. คุณสมบัติเครื่องยนต์         
          8.1     เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถและมีรหัสเครื่องยนต์ตรงตามปีที่ ผลิตรถยนต์รุ่นนั้นๆหากไม่ตรงตามนั้นต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่ม 20  กก.         
          8.2     รถยนต์ที่เปลี่ยนระบบส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิมที่มีมาจากโรงงาน เช่น จากเดิมใช้ระบบคาร์บูเรเตอร์เปลี่ยนไปใช้ระบบหัวฉีด ต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่ม 20 กก.         
          8.3     รถยนต์ที่ใช้กล่องควบคุมเครื่องยนต์ต้องเป็นกล่องเดิมที่มีมาจากโรงงานเท่า นั้น หากเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนกล่องควบคุมเครื่องยนต์ต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่ม 20 กก.         
          8.4     รถยนต์ที่มีระบบอัดอากาศต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่ม 20 กก.         
          8.5     ต้องคงวัสดุจากโรงงานของเสื้อสูบและฝาสูบซึ่งต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ         
          8.6       การปรับแต่งภายในเครื่องยนต์อิสระ         
          8.7     อากาศที่ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมาจากบรรยากาศภายในสนามแข่งขันเท่านั้น ห้ามไนตรัสหรืออื่นๆที่มีค่าออกซิเจนสูงกว่าไนตรัส         
          8.8       ลิ้นปีกผีเสื้ออิสระ         
          8.9     หัวฉีดอิสระ         
          8.10    ระบบจุดระเบิดอิสระ         
          8.11    กรองอากาศอิสระ         
          8.12     ห้ามระบบ DRY SUMP         
          8.13    ตำแหน่งของเครื่องยนต์ต้องเป็นไปตามแบบของรถรุ่นนั้นๆ ไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ จุดยึดเครื่องยนต์หรือแท่นเครื่องยนต์ต้องเป็นจุดเดียวกับโรงงานผู้ผลิต ห้าม REVERSE

9. คุณสมบัติระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน         
          9.1     ห้ามระบบเกียร์ SEQUENTIAL หรือระบบ SEMI-AUTO (เกียร์ไฟฟ้า) และต้องรักษารูปแบบการเปลี่ยนเกียร์แบบ H-PATTERN ไว้         
          9.2     เสื้อเกียร์เดิมเปลี่ยนเฟืองเกียร์ได้ อัตราทดเฟืองเกียร์และเฟืองท้ายอิสระ         
          9.3     ฟลายวีล ครัชและเฟืองท้ายอิสระ

10. คุณสมบัติระบบช่วงล่าง         
         10.1     ให้ใช้ระบบช่วงล่างเดิมที่มีมาจากโรงงานเท่านั้น สามารถเปลี่ยนวัสดุได้         
         10.2     จุดยึดช่วงล่างต้องเป็นจุดเดิมที่มีมาจากโรงงานเท่านั้น         
         10.3     โชคอัพ สปริง เหล็กกันโคลงและแหนบอิสระ         
         10.4    สามารถเปลี่ยนวัสดุของบูชช่วงล่างเป็นวัสดุอื่นได้

11. คุณสมบัติระบบเบรก         
         11.1     จานเบรก ผ้าเบรก คาลิปเปอร์อิสระ         
         11.2    สามารถเปลี่ยนจากระบบดรัมเบรกเป็นดิสค์เบรกได้         
         11.3    ระบบระบายความร้อนเบรกให้ใช้ได้เฉพาะอากาศจากบรรยากาศภายในสนามแข่งขันเท่านั้น         
         11.4     ห้ามใช้ระบบเบรก ABS และระบบ TRACTION CONTROL

12. คุณสมบัติล้อและยาง         
         12.1     ไม่จำกัดขนาด ความกว้างและน้ำหนักของล้อรถยนต์ แต่ต้องวัดจากแนวดิ่งด้านข้างตัวถังแล้วไม่เกินออกด้านนอก         
         12.2    ไม่จำกัดขนาด ความกว้าง น้ำหนักและชนิดของยางรถยนต์ แต่ถ้าใช้ยางประเภท SLICK ต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่ม 10 กก. ต่อยาง 1 เส้น         
         12.3    ไม่จำกัดจำนวนล้อและยางที่ใช้ทั้งในการซ้อม การจับเวลารอบคัดเลือกและการแข่งขัน

13. คุณสมบัติอากาศพลศาสตร์         
         13.1     กันชนหน้าและหลังสามารถเปลี่ยนวัสดุได้         
         13.2     ถ้ามีสปอยเลอร์หลัง ความกว้างโดยรวมต้องไม่เกินแนวดิ่งด้านข้างตัวถังรถ

14. คุณสมบัติท่อไอเสีย           
         14.1     ท่อไอเสียต้องออกด้านหลังเท่านั้น         
         14.2     ไม่มีการวัดระดับความดังของเสียง

15. คุณสมบัติระบบความปลอดภัย         
         15.1    ต้องติดตั้งถังดับเพลิงที่อยู่ในสภาพและตำแหน่งที่พร้อมใช้และเป็นถังดับ เพลิงที่ได้   มาตรฐาน มอก. กำหนดน้ำหนักน้ำยาตั้งแต่ 2 กก.ขึ้นไป         
         15.2     ท่อต่างๆที่ผ่านบริเวณห้องคนขับต้องเป็นชนิดทนไฟ         
         15.3    เข็มขัดนิรภัยต้องเป็นแบบที่ไม่ต่ำกว่า 4 จุด         
         15.4    เบาะที่นั่งคนขับต้องเป็นแบบที่ใช้ในการแข่งขัน         
         15.5    ต้องมีโรลบาร์ไม่น้อยกว่า 4 จุด         
         15.6    หากมีการติดตั้งแบตเตอรี่ในห้องโดยสาร ต้องยึดติดและล้อมรอบด้วยกล่องที่เป็นวัสดุกันไฟและต้องติดตั้งบริเวณผู้ ช่วยคนขับ แบตเตอรี่ที่ใช้ต้องเป็นแบบแห้ง         
         15.7     สตาร์ทเตอร์ต้องยึดติดและสามารถใช้ได้ตลอดเวลาและต้องเป็นไฟฟ้าอย่างเดียว         
         15.8    อุปกรณ์แสงสว่างต้องสามารถทำงานได้ตลอดการแข่งขันและคงรูปทรงของไฟหน้าไฟท้ายตามรูปแบบของตัวรถ         
         15.9    ต้องมีหูลากจูงติดตั้งไว้ทั้งด้านหน้าและท้ายของตัวรถ แข็งแรงแน่นหนา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 80 มม.และไม่เกิน 100 มม.         
         15.10  ต้องติดตั้งสวิตซ์ตัดไฟภายในห้องคนขับและนอกตัวถังรถ         
         15.11  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ลูกศรชี้ที่หูลากด้านหน้าและท้าย ตัวตัดไฟ ถังดับเพลิง         
         15.12  อุปกรณ์หรือวัสดุใดๆที่สามารถติดไฟได้ภายในห้องคนขับต้องถอดออกให้หมด

16. คุณสมบัติถังน้ำมัน           
         สามารถใช้ถังน้ำมันเดิมหรือเปลี่ยนเป็นแบบ SAFTY FUEL TANK ได้
17. คุณสมบัติเชื้อเพลิง           
         น้ำมันเชื้อเพลิงอิสระ โดยการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นความรับผิดชอบของนักแข่ง/ทีมแข่ง

http://www.superclubthailand.com/
« Last Edit: October 07, 2008, 01:34:05 pm by OouVintage »

Offline OouVintage

 • PainKiller Racing Team
 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jul 2005
 • Posts: 10,549
 • Gender: Male
 • Last Login:January 10, 2019, 06:02:08 pm
  • OouVintage
ใบสมัคร


Offline tokenn

 • Trouble is impossible!!!
 • Administrator
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jul 2005
 • Posts: 5,208
 • Country: th
 • Gender: Male
 • Last Login:January 21, 2019, 10:08:40 am
 :o< เพิ่มเติมข่าวนิดนึงครับ เรื่องการเข้าประชุม มีใครไปบ้างครับ  x:D

http://www.supercarthailand.com/news/2008news21.htm

ถึง เพื่อนนักแข่ง ทีมแข่ง ทุกท่าน / ทุกทีม

        

          ผู้จัดฯ SUPER CAR THAILAND ใคร่ขอเรียนเชิญนักแข่ง / ทีมแข่ง เข้าร่วมประชุม และ ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2551  เวลา 18.30 น. ณ. โรงแรม SC PARK ห้องพระราม 9  ชั้น 6    โดยทางผู้จัดฯ จะแจ้งให้ท่าน ทราบรายละเอียด เกี่ยวกับแนวทาง / กติกา / รูปแบบการจัดการแข่งขันของ สนามที่ 7-8  ซึ่งจะทำการแข่งขัน ณ. ชายหาดบางแสน ในวันที่ 7-8-9 พฤศจิกายน 2551  และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด จะได้ซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

 

ทางผู้จัดฯ ขอความร่วมมือจากทุกท่าน กรุณาสละเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุม หรืออย่างน้อยจัดผู้แทนจากทีมของท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

กีระเกียรติ

 

กำหนดการ           8 ตุลาคม 2551

17.30    ลงทะเบียน และรับประทานอาหาร

18.30    เริ่มประชุม
Trouble is something to Learn,
Learning how to Fix.
Fixing something is to Think,
Thinking how to be Mature -> a little rascal again!
Offline tu_three crowns

 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Apr 2008
 • Posts: 43
 • Gender: Male
 • Last Login:October 24, 2018, 04:34:17 pm
ขอแก้ไขข้อ6.2 ขอกติกา Euro หน่อยนะครับ จากเดิม ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตโดยบริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น เปลี่ยนเป็นผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศยุโรป นะครับ

Offline OouVintage

 • PainKiller Racing Team
 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jul 2005
 • Posts: 10,549
 • Gender: Male
 • Last Login:January 10, 2019, 06:02:08 pm
  • OouVintage
ใครสงสัยกฎข้อไหนหรือต้องกการกำลังใจในการส่งใบสมัคร PM มาได้เลยครับเหลืออีก 1 เดือนก็จะถึงงานแล้วและมีเวลาส่งใบสมัครอีกไม่ถึง 2 อาทิตย์นะครับ  :o< :o< :o<

http://www.supercarthailand.com/news/2008news21.htm
« Last Edit: October 06, 2008, 10:02:53 pm by OouVintage »

Offline OouVintage

 • PainKiller Racing Team
 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jul 2005
 • Posts: 10,549
 • Gender: Male
 • Last Login:January 10, 2019, 06:02:08 pm
  • OouVintage
ค่่าสมัครคันละ 3,000 บาทนะครับ คันไหนได้รับคัดเลือกแล้วค่อยจ่ายนะครับไม่ใช้จ่ายพร้อมใบสมัครเพราะทางผู้จัดต้องคัดเลือกรถด้วย  :o<

Offline OouVintage

 • PainKiller Racing Team
 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jul 2005
 • Posts: 10,549
 • Gender: Male
 • Last Login:January 10, 2019, 06:02:08 pm
  • OouVintage
ในเรื่องคุณสมบัติข้อใหญ่ 7 ข้อย่อย 7.2

ถ้าเป็นรถที่มีอายุเกิน 25ปี ขึ้นไป และ ต้องการลงแข่งขัน สงสัยต้องหาทางเปลี่ยนกระจกกันจ้าละหวั่นอย่างแน่นอนครับ

ในยุคนั้น กระจกบังลมหน้า สำหรับรถบางยี่ห้อ บางรุ่น ยังเป็นแบบ เทมเพอร์ อยู่เลย


เมื่อวานได้ไปงานประชุมนักแข่งและได้สอบถามทางผู้จัดในเรื่องกระจกหน้าแล้วครับกำลังรอพิจารณาอยู่ครับ เดี๋ยวรอมาชี้แจง
น่าจะมีทางออกสำหรับกระจกหน้าแบบ Temper ครับ  :-!
Offline OouVintage

 • PainKiller Racing Team
 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jul 2005
 • Posts: 10,549
 • Gender: Male
 • Last Login:January 10, 2019, 06:02:08 pm
  • OouVintage
 :o< :o< :o< :o< :o< :o<

พรุ่งนี้วันที่ 15 ตุลาคม 2551 เป็นวันสุดท้ายในการรับใบสมัครนะครับ
และได้รับแจ้งมาจากมางผู้จัดว่าผลการคัดเลือกจะประกาศในวันที่ 17 ตุลาคม 2551

 :o< :o< :o< :o< :o< :o<

Offline iamwashmania

 • Verified Member.
 • Member
 • *****
 • Join Date: Aug 2006
 • Posts: 4,595
 • Country: 00
 • Gender: Male
 • Last Login:January 01, 2019, 02:15:50 pm
  • jglaze
ทำไม มันห้ามยาวซักขนาดนี้ .....................  อ่านแล้วมากมายครับ
บ้านบางกอก.......for Life!ถ้าเราไม่ แสดงตัวออกมา ให้บ้านบางกอก เห็นว่าเรายังอยู่
เเล้วเราจะ web บ้านบางกอกจะมีไว้ให้ใครดูครับ

สมัครยาก คนดูน้อย เพื่อนๆ หายไป
ผมอยากให้ ทุกคนเข้ามาดูได้นะครับ
บ้านบางกอกจะได้อยู่ต่อไป ใครสมัครไม่ได้ ให้แจ้งทาง Facebook ได้ลยครับ

Offline OouVintage

 • PainKiller Racing Team
 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jul 2005
 • Posts: 10,549
 • Gender: Male
 • Last Login:January 10, 2019, 06:02:08 pm
  • OouVintage
 \^^/ \^^/ \^^/ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกครับ  \^^/ \^^/ \^^/

http://www.superclubthailand.com/
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Bangsaen Speed Festival 08'
RacerEuro classic car

1. นาย ชินวัฒน์  กนิษฐ์พงศ์                VW golf

2. นาย สุภโชค  ชิตศิริ                      VW golf

3. นาย นิพนธ์  สุดชื่น                      VW beetle

4. นาย เศรษฐวิทย์  คุณารัตนอังกูร         VW beetle

5. นาย กฤษณ  เนียมสมบูญ                VW beetle

6. นาย สิริเดช  เพ็ชรดี                      VW beetle

7. นาย สมใจ  สุขสมบัติ                    VW beetle

8. นาย อำพล  พรหมช่วย                  VW beetle

9. นาย กวินท์  ปฏิภาณประเสริฐ            VW beetle

10. นาย อัฎฐพล  ชิดชอบ                 VW beetle

11. นาย สัญญา  วงศ์พานิช                VW beetle

12. นาย พงษ์สันต์  นาคสุก                VW van

13. นาย ธนพัฒน์  ธนอำพันธ์               BMW 318i

14. นาย ต่อพันธ์  คงพันธ์                   BMW 318i

15. นาย นภัสถ์  อัสสกุล                     BMW 318i

16. นาย บรรณ  เกษมทรัพย์                 BMW 318i

17. นาย ธรรมนูญ  พรโรจนากูร             BMW 318i

18. นาย อนุคร  ภูวเจริญ                     BMW 318i

19. นาย สรัญ  เสรีธรณกุล                   BMW 318i

20. นาย สัจจพงศ์  สภาคกุล                 BMW 2002

21. นาย สุพรศักดิ์  มาตรจำรูญกุล           Benz 190E

22. นาย ภควัต  สมบัติบูรณ์                   BMW 318i

สามารถชำระค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 51 ได้ที่ บริษัท 3มงกุฎเรสซิ่งโปรเจ็ค จำกัด 027267480-2 ติดต่อคุณหนุงหนิง หรือ บริษัท ไมนอริตี้คลับ จำกัด 0859553915 ติดต่อคุณเบียร์  หากไม่ชำระค่าสมัครตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
หลังจากนั้นในการเข้าร่วมแข่งขันทุกท่านสามารถทำการซ้อมและจับเวลารอบคัดเลือก เพื่อค้นหา 15 อันดับแรกของแต่ละรุ่นที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในวันแข่งขันจริง และขอแสดงความเสียใจกับผู้พลาดอันดับถือว่าได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกัน
« Last Edit: October 18, 2008, 02:29:48 pm by OouVintage »

Offline OouVintage

 • PainKiller Racing Team
 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jul 2005
 • Posts: 10,549
 • Gender: Male
 • Last Login:January 10, 2019, 06:02:08 pm
  • OouVintage
 \^^/ \^^/ \^^/ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกครับ   \^^/ \^^/ \^^/

http://www.superclubthailand.com/
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Bangsaen Speed Festival 08'

Japan retro car

1. นาย สุเมธ  วรพาสน์พฤฒิ            Toyota corolla

2. นาย ส้ม  วีรไวทยะ                    Toyota corolla

3. นาย พรชัย  รัตนกิจ                   Toyota corolla

4. นาย จรินทร์  สุมารัตน์                 Toyota corolla

5. นาย วิทยา  ริมวานิช                   Toyota corolla

6. นาย วุฒิชัย ธนฉัตรมั่นคง             Toyota corolla

7. จ.อ. บุญส่ง  พันธุเวช                    Toyota corolla

8. นาย ชัยวัฒน์  ปัณทยางกูร             Mazda 323

9. นาย ปริญญา  กุลวณิชพิสิฐ             Datsun sunny

10. นาย บรรพต  ฟักฉิม                  Datsun sunny

11. นาย ฤทธิ์  พินิจวัฒนพันธ์           Mitsubishi lancer

12. นาย สุเมธ  งามหยดย้อย              Datsun sunny

13. นาย ภูริวัจน์  วีรยพาณิชย์            Toyota corolla

14. นาย ธนภณ  ทองเจือ                 Mazda rx7

15. นาย มงคล  คชาชัย                   Toyota corolla

16. นาย อภินันท์  พันธุเวช                Toyota corolla

17. นาย ไพ  ผิวนวล                      Mitsubishi lancer

18. นาย ศุภชัย  กุลชนะพิมาน             Toyota corolla

19. นาย เฉลิมพล  ผลลูกอินทร์             Toyota corolla

20. นาย สุวรรณชัย  ไหลประสิทธิ์พร     Toyota corolla

21. นาย พรหมมาตร  พัฒนมหกุล         Toyota corolla


สามารถชำระค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 51 ได้ที่
บริษัท 3มงกุฎเรสซิ่งโปรเจ็ค จำกัด 027267480-2 ติดต่อคุณหนุงหนิง หรือ บริษัท ไมนอริตี้คลับ จำกัด 0859553915 ติดต่อคุณเบียร์  หากไม่ชำระค่าสมัครตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
หลังจากนั้นในการเข้าร่วมแข่งขันทุกท่านสามารถทำการซ้อมและจับเวลารอบคัดเลือก เพื่อค้นหา
15 อันดับแรกของแต่ละรุ่นที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในวันแข่งขันจริง และขอแสดงความเสียใจกับผู้พลาดอันดับถือว่าได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกัน

Offline bungkee

 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jul 2008
 • Posts: 792
 • Gender: Male
 • Last Login:March 26, 2016, 10:49:45 pm

Offline Tre

 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jul 2005
 • Posts: 2,492
 • Gender: Male
 • Last Login:February 01, 2015, 12:10:05 am
โธ่...อุตสาห์เร่งแทบตาย....

Offline OSBIL

 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jul 2005
 • Posts: 4,470
 • Country: 00
 • Gender: Male
 • Last Login:June 04, 2018, 12:23:48 am
เอาไปโชว์สิ งานนี้ :><:
มีเอาไปโชว์เฉยๆหลายคัน  :prank:
" รู้มากเท่าไร ก็ไม่สู้ เท่ารู้ตัว "O ld
S low
b ut
I
L ove

Offline GOF C110

 • Love super red very much
 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jun 2006
 • Posts: 1,834
 • Gender: Male
 • Last Login:May 25, 2016, 12:51:56 pm
อยากไปร่วมเชียร์มาก ๆ เลย

แต่ต้องไปช่วยงานแต่งงานทั้งสองวันเลย  วันเสาร์พี่ชายภรรยา วันอาทิตย์หัวหน้าที่ทำงาน

 'b'  'b'  'b'  'b'  'b'

Offline Flying Dutchman

 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Dec 2005
 • Posts: 2,685
 • Last Login:April 15, 2018, 11:17:57 pm
ไปๆมาๆ 5 ใน 8 คันของ E30 เป็นเครื่อง M3 !!  :shocked:
คันลำดับที่ 13 ได้ยินมาว่าน่าจะแตะเลข 300!!

Offline mercedes1881

 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Feb 2008
 • Posts: 330
 • Gender: Male
 • Last Login:November 22, 2018, 04:07:43 am
งานนี้น่าจะสนุกมากนะครับ

Offline nostaigic-hero

 • อยากสวยอย่ากลัวแพง อยากแรงอย่ากลัวพัง
 • Member
 • *****
 • Join Date: Oct 2008
 • Posts: 578
 • Country: 00
 • Gender: Male
 • Last Login:September 21, 2012, 07:56:07 am
    :o<ตามไปเชียร์เหล่าบ้านเราแน่นอนครับ :o<
RRF Mini4wd

Offline Ake RT

 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Oct 2005
 • Posts: 360
 • Last Login:October 08, 2015, 08:38:34 pm
ไปๆมาๆ 5 ใน 8 คันของ E30 เป็นเครื่อง M3 !!  :shocked:
คันลำดับที่ 13 ได้ยินมาว่าน่าจะแตะเลข 300!!

เหมือนตัวเองเป็นแกะดำในฝูง  :cry:
BMW research and development chief, Wolfgang Reitzle:
"The laws of aerodynamics must be different between Munich and Stuttgart"... "IF THAT REAR WING WORKS, WE WILL HAVE TO REBUILD THE BMW TUNNEL"

And they did !!!!!!!!!!!!

Offline sukorn

 • modernbug racing team
 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Apr 2008
 • Posts: 25
 • Gender: Male
 • Last Login:November 18, 2013, 08:42:50 pm
  • โมเดิ้นบั๊ก
ไปๆมาๆ 5 ใน 8 คันของ E30 เป็นเครื่อง M3 !!  :shocked:
คันลำดับที่ 13 ได้ยินมาว่าน่าจะแตะเลข 300!!

 :shocked:  แล้วพี่เต่าผมจะตามทันไหมนี่  :cheesy:

สงสัยต้องเปลี่ยนจาก Euro classic car เป็น Germany classic car แล้วมั้งครับพี่ๆ   :grin:

Offline noppa.p

 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Nov 2007
 • Posts: 207
 • Gender: Male
 • Last Login:January 08, 2019, 08:31:35 pm
ปีนี้ต่างจากปีที่แล้วครับ เป็นการแข่งขันไม่ใช่ show ใครที่มีโอกาสได้แข่งในปีนี้ผมว่าสุดแล้วครับ ในปีหน้ายากขึ้นกว่านี้ครับ ตัวรถต้องเป็นไปตามกติกาเทคนิคทั้งหมดครับไม่อยากให้ทุกคนเสี่ยง safety first ดีกว่าครับ คนที่มีประสบการณ์และพร้อมกว่าเท่านั้นจึงจะยืนตรงนี้ได้ มาร่วมสนุกกันนะครับ

Offline spankinfish

 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Feb 2007
 • Posts: 1,576
 • Last Login:September 05, 2017, 08:54:10 pm

Offline Burint

 • Verified Member
 • Member
 • *****
 • Join Date: Apr 2007
 • Posts: 90
 • Country: 00
 • Gender: Male
 • Last Login:September 17, 2015, 10:02:20 pm
Congratulations to all drivers team and the organizer of the Bangsean race.
I am sure this will be one exciting race to watch. I have seen the VW and the E30 in action
on a few races at Bera, must say they are very fast and the exciting racing machine.


Tags:
 

* Permissions

 • You can't post new topics.
 • You can't post replies.
 • You can't post attachments.
 • You can't modify your posts.
Facebook Comments