Author Topic: XO TIME ATTACK THAILAND RECORDS 2009 วันที่ 5 และ 6 ธันวาคม 2552  (Read 10646 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ArtRacing

 • Verified Member.
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jun 2007
 • Posts: 1,158
 • Gender: Male
 • Last Login:July 06, 2018, 08:50:43 pm
  • www.racingweb.net
1. กติกากำหนดลักษณะการแข่งขัน (Sporting Regulations)

1.1. รายละเอียดทั่วไป

1.1.1 ผู้รับรองการแข่งขัน : ราชยานยนต์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร : 02-939-5770-3 Website : www.raat.or.th
1.1.2 ผู้ดำเนินการแข่งขัน : บริษัท กรังด์ปรีซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร : 02-522-1731-8 Website : www.grandprixgroup.com
1.1.3 ผู้จัดรายการแข่งขัน : นิตยสาร เอ็กซ์โอ ออโต้สปอร์ต
โทร: 02-522-1731-8 Website : www.grandprixgroup.com

1.2. จุดมุ่งหมายของการแข่งขัน
1.2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในกีฬาแข่งขันรถยนต์ (Motorsports Technology) และความรู้ในสมรรถนะของรถยนต์ที่ดัดแปลงเพื่อการแข่งขัน (Race-car Performance)
1.2.2 เพื่อส่งเสริมกีฬาแข่งขันรถยนต์ และสนับสนุนนักกีฬาแข่งรถยนต์เพื่อความเป็นเลิศ
1.2.3 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทีมแข่งและผู้สนับสนุนกีฬายานยนต์

1.3. รูปแบบการแข่งขัน
1.3.1 เป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรูปแบบการประลองความเร็วเพื่อทำสถิติในสนามปิด (Circuit Time Attack) โดยมีการจับเวลารอบคัดเลือกเพื่อสรรหารถแข่งชั้นแนวหน้าในรุ่นต่างๆ จำนวนหนึ่ง มาจัดเรียงลำดับการวิ่งทำสถิติประจำสนามแข่งพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตพัทยา (Bira Track Records) ประจำปี 2009
1.3.2 รับรองการแข่งโดย ร.ย.ส.ท. ในสถานะภาพ N.E.A.F.P. (National Event Authorized for Foreign Participation)

1.4. คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา, นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์, นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา
กรรมการควบคุมการแข่งขัน : ตามใบอนุญาตจาก ร.ย.ส.ท.
ผู้อำนวยการแข่งขัน : นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา
นายสนาม :
เลขาธิการ : นาย ยศ เมธาธำรงค์ศิริ
หัวหน้าชุดกรรมการจับเวลา : นาย สราวุธ จีนไชยะ
หัวหน้าชุดกรรมการตรวจสภาพ : นาย วรกิจ ปานิสวัสดิ์
หัวหน้าชุดกรรมการพิท-แพ็ดด็อก : นาย ธนิตศักดิ์ จันทวงษ์โส
หัวหน้าชุดกรรมการควบคุมทางวิ่ง : นาย ปรัชญา แสงสว่าง
หัวหน้าชุดกรรมการธง : น.ต.ประพันธ์ แดงเนียม รน.
หัวหน้าชุดกรรมการสตาร์ท-ฟินิช : นาย ธนเดช มาคล้าย
หัวหน้าชุดกรรมการกู้ชีพ-กู้ภัย :

1.5. กำหนดการแข่งขัน
วันที่เสาร์และอาทิตย์ที่ 5 และ 6 ธันวาคม 2552

1.6 สถานที่
สนาม พีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต พัทยา

1.7 กำหนดเวลารับสมัคร
1. ทีมแข่งที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน XO TIME ATTACK THAILAND RECORDS 2009 จะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครตามที่แจ้งไว้ทุกประการและชำระเงินค่ามัดจำภายในวันที่กำหนด
1.1 สมัครในนามทีมแข่ง (รถแข่ง 1 คัน + นักแข่ง 1 คน)
1.2 รถแข่ง 1 คันสามารถสมัครได้เพียง 1 เบอร์ และขับได้เพียง 1 คนเท่านั้น
1.3 อนุญาตให้นักแข่ง 1 คน ขับรถแข่งได้ไม่เกินกว่า 2 คัน
1.4 จำกัดจำนวนให้เข้ารอบทำสถิติเพียง 50 ทีมเท่านั้น
1.5 ทีมแข่ง 1 ทีม สามารถส่งรถลงทำการแข่งขันได้มากกว่า 1 เบอร์
2. การแข่งขัน XO TIME ATTACK THAILAND RECORDS 2009 เปิดรับสมัครวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552
3. ทีมแข่งทุกทีมที่ร่วมทำการแข่งขันไม่ต้องเสียค่าสมัคร แต่ต้องวางเงินมัดจำในวันสมัครเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขที่สมัครเข้าทำการแข่งขัน จะได้รับคืนเฉพาะผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือก
4. การแข่งขัน XO TIME ATTACK THAILAND RECORDS 2009 จะไม่มีการรับสมัครหน้างาน
5. รถแข่งในรุ่น Under และรุ่น Over ทั้งหมด สามารถสมัครซ้ำได้ในรุ่น Open Silhouette ด้วย

1.8 เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัคร (ลงนามจริงตามบัตรประชาชนหรือ Passport โดยเจ้าของทีมและนักแข่ง พร้อมทั้งระบุชื่อหัวหน้าทีมเซอร์วิส)
2. รูปถ่ายหน้าตรงของเจ้าของทีมและนักแข่ง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้านหรือ Affidavit of Residence ของเจ้าของทีมและนักแข่ง
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือ Passport ของเจ้าของทีมและนักแข่ง
5. ใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบระดับชาติหรือนานาชาติ ที่ออกให้โดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA
6. หนังสือรับรองจากผู้ปกครองของนักแข่ง (ในกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
7. ใบรับรองแพทย์สำหรับนักแข่ง (ไม่เกิน 60 วัน นับถึงวันแข่งขัน)

1.9 สถานที่รับสมัคร
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (นิตยสาร เอ็กซ์โอ ออโต้สปอร์ต)
4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-522-1731-8 ต่อ 334

1.10 รุ่นการแข่งขัน
1.10.1 Under 1500 FWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตามTechnical regulations
1.10.2 Under 1500 RWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตาม Technical Regulations
1.10.3 Under 1600 FWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตามTechnical Regulations
1.10.4 Under 1600 RWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตาม Technical Regulations
1.10.5 Under 2000 FWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตาม Technical regulations
1.10.6 Under 2000 RWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตาม Technical Regulations
1.10.7 Over 2000 FWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตาม Technical Regulations
1.10.8 Over 2000 RWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตาม Technical Regulations
1.10.9 Over 2000 AWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตาม Technical Regulations
1.10.10 Open Silhouette เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตาม Technical regulations

1.11 การเข้าร่วมการแข่งขัน
1.11.1 ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ต้องเคารพการตัดสินใดๆของกรรมการควบคุมการแข่งขันจาก ร.ย.ส.ท.
1.11.2 ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ต้องมีใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบจาก ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และต้องยื่นเอกสารต่างๆ ตามข้อ 1.8 ให้กับผู้จัดการแข่งขันก่อนวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552
1.11.3 ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามกติกา มารยาทที่ดีของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ หากผู้สมัครหรือทีมแข่งท่านใดประพฤติตัวไม่เหมาะสม ก่อการทะเลาะวิวาท ปฏิบัติตนอย่างไม่มีน้ำใจนักกีฬา นอกจากถูกลงโทษตามกติกาแล้ว ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมแข่งขันในคราวต่อๆ ไป โดยนักแข่งเป็นผู้รับผิดชอบความประพฤติของทีมงาน
1.11.4 ทีมแข่งทุกทีมที่ร่วมทำการแข่งขันไม่ต้องเสียค่าสมัคร แต่ต้องวางเงินมัดจำเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขที่สมัครเข้าทำการแข่งขัน จะได้รับคืนเฉพาะผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือก
1.11.5 กำหนดการแข่งขัน 2 วัน (วันแรก: ตรวจเอกสารการสมัครแข่งขัน ตรวจสภาพรถแข่ง ซ้อมฟรี จับเวลารอบคัดเลือก วันที่สอง: ทำการแข่งขันประลองความเร็วเพื่อทำสถิติ)
" ความสำเร็จเกิดขึ้นได้โดยใช้มือทำ "

Offline ArtRacing

 • Verified Member.
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jun 2007
 • Posts: 1,158
 • Gender: Male
 • Last Login:July 06, 2018, 08:50:43 pm
  • www.racingweb.net
1.13 การตรวจสภาพรถแข่ง
1.13.1 หมายเลขรถแข่งทุกรุ่นจะเริ่มตั้งแต่ 1 ถึง 100 เท่านั้น ทีมแข่งที่สมัครก่อน เลือกหมายเลขได้ก่อน
1.13.2 รถแข่งทุกคันต้องมี "ยางฝน" จำนวน 4 เส้นต่อ 1 คัน สำหรับกรณีฝนตกในช่วงเวลาการซ้อม และ/หรือ รอบคัดเลือก (รอบทำสถิติจะดำเนินการเฉพาะภายใต้สภาพอากาศปกติเท่านั้น)
1.13.3 ทีมแข่งมีหน้าที่นำรถแข่งเข้าไปตรวจสภาพในวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ หากไม่สามารถมาตรวจสภาพตามกำหนดเวลา ผู้สมัครหรือผู้จัดการทีม (ที่มีใบอนุญาตผู้จัดการทีมประจำปี 2552) ต้องขออนุมัติจากนายสนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำรถแข่งเข้าตรวจสภาพเป็นกรณีพิเศษ
1.13.4 รถแข่งทุกคันต้องผ่านการตรวจสภาพ ก่อนการซ้อม การจับเวลารอบคัดเลือก และการแข่งขันรอบทำสถิติ
1.13.5 การซีลในจุดต่างๆ ทุกจุดจากกรรมการตรวจสภาพ ต้องทำให้เสร็จก่อนการจับเวลารอบคัดเลือก
1.13.6 หากหมดเวลาการตรวจสภาพ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนักแข่งและรถแข่ง นอกจากเป็นกรณี Force Majeur โดยต้องทำหนังสือขออนุญาตจากกรรมการควบคุมการแข่งขันเสียก่อน
1.13.7 หลังการแข่งขันรถแข่งทุกคันต้องถูกส่งไปเก็บบริเวณตรวจสภาพเพื่อตรวจพิสูจน์สภาพอีกครั้ง

1.14 ความปลอดภัยในสนามแข่ง
1.14.1 นักแข่งที่ลงซ้อมและแข่งขันต้องมีอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน คือ หมวกกันน็อก ชุดแข่ง ถุงมือ รองเท้า เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัยที่กำหนดไว้ในกติกาตามมาตรฐาน FIA
1.14.2 ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันต้องมีบัตรผ่าน (Race Pass) ที่ผู้จัดการแข่งขันมอบให้คล้องคอในตำเหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา ส่วนทีมงานช่างอนุญาตให้พันข้อมือ
1.14.3 รถยนต์ที่วิ่งผ่าน Pit Lane ทุกคัน ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 60 km/h และรถยนต์ที่วิ่งผ่าน Paddock ทุกคัน ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 10 km/h
1.14.4 ในวันแข่งขัน บริเวณ Pit Area ถูกกำหนดให้กับรถแข่งเท่านั้น
1.14.5 หลังจากจบการใช้สนามตามกำหนดเวลาการแข่งขันแต่ละช่วง ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนำรถใดๆ ลงไปวิ่งในทางวิ่งในสนาม ยกเว้นรถของกรรมการที่กำลังปฏิบัติงาน หากมีชิ้นส่วนใดๆ ของรถแข่งตกอยู่ในสนามให้แจ้งกรรมการควบคุมทางวิ่ง
1.14.6 ระหว่างกำหนดเวลาการแข่งขัน หากนักแข่งท่านใดประสบอุบัติเหตุ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการประจำจุดนั้นๆ อย่างเคร่งครัด
1.14.7 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสั่งหยุดการแข่งขัน ในระหว่างการซ้อม หรือรอบคัดเลือก หรือรออบทำสถิติ หรือหลังการตีธงแดง ห้ามผู้ใดลงไปในสนามแข่งขัน ยกเว้นกรรมการที่กำลังปฏิบัติหน้าที่
1.14.8 หลังเกิดอุบัติเหตุ รถแข่งที่เกิดอุบัติเหตุรวมถึงอุปกรณ์ประจำตัว จะถูกตรวจสอบจากกรรมการตรวจสภาพอีกครั้ง
1.14.9 นักแข่งและผู้เกี่ยวข้องที่ไม่เชื่อฟังเรื่องกฎข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย ผู้จัดแข่งประลองความเร็วขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน

1.15 ประชุมนักแข่ง
นักแข่งทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุมนักแข่งตามเวลาที่กำหนด และต้องอยู่ร่วมประชุมจนจบการประชุม หากไม่ร่วมประชุมนักแข่ง จะไม่ได้เข้าร่วมการจับเวลารอบคัดเลือก

1.16 การซ้อมและการจับเวลารอบคัดเลือก
1.16.1 นักแข่งต้องทำการซ้อมตามเวลาที่จัดให้เท่านั้น
1.16.2 ถ้าต้องหยุดการซ้อม หรือหยุดการจับเวลา ด้วยเหตุผลของความปลอดภัย นายสนามสามารถหยุดการซ้อมหรือการจับเวลาได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องขยายเวลาเพิ่ม
1.16.3 ระหว่างการซ้อมหรือการจับเวลา ถ้าได้รับสัญญาณธงแดงให้นักแข่งชะลอความเร็ว และนำรถเข้าพิท รอฟังคำสั่งจากนายสนามต่อไป
1.16.4 การจับเวลารอบคัดเลือก (Qualifying) รถแข่งทุกคันในรุ่นเดียวกันจะเข้าทางแข่ง (Track) พร้อมกัน นักแข่งในแต่ละคันควรเลือกทิ้งระยะห่างจากคันหน้าให้มากพอที่จะทำความเร็วได้ดีโดยไม่ต้องแย่ง "Line" กับรถคันหน้า รถแข่งที่ทำเวลาดีที่สุดจะได้อยู่ในลำดับวิ่งทำสถิติหลังสุด หากรถแข่งสองคันทำเวลาได้เท่ากัน คันที่ทำเวลานั้น ได้ทีหลัง จะถูกจัดลำดับวิ่งทำสถิติก่อน
1.16.5 หากมีฝนตกช่วงใดช่วงหนึ่งหรือทั้งวัน จะไม่มีการเลื่อนกำหนดการซ้อมและรอบคัดเลือกแต่ละรุ่น รถแข่งแต่ละรุ่นต้องลงซ้อมและ/หรือลงจับเวลารอบคัดเลือกโดยใช้ยางฝน
1.16.6 รถแข่งที่ไม่ออกวิ่งในรอบคัดเลือกจะไม่มีสิทธิ์ลงทำการแข่งขัน การผ่อนผันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายสนามและกรรมการควบคุมการแข่งขัน ทั้งนี้ต้องทำหนังสือแจ้งต่อนายสนามเพื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถลงวิ่งในรอบคัดเลือกได้
1.16.7 หากมีฝนตกกลางคันในช่วงทำสถิติของวันที่ 6 ธันวาคม 2552 ให้รถแข่งที่กำลังทำสถิติอยู่หยุดการทำสถิติโดยทันที และให้ใช้เวลารอบที่ดีที่สุดของการจับเวลารอบคัดเลือกมาใช้ในการจัดอันดับสถิติ
1.16.8 หากมีฝนตกกลางคันในช่วงทำสถิติของวันที่ 6 ธันวาคม 2552 กับการทำสถิติของรถแข่งรุ่นใดรุ่นหนึ่ง ให้ยกเลิกเวลาของคันที่วิ่งไปแล้วในรุ่นทั้งหมด และให้ใช้เวลารอบที่ดีที่สุดของการจับเวลารอบคัดเลือกมาใช้ในการจัดอันดับสถิติ
1.16.9 รถแข่งในรุ่น Under และรุ่น Over ที่สมัครซ้ำในรุ่น Open Silhouette ให้ใช้ผลเวลาควอลิฟายจากรุ่น Under และ Over มาทำการจัดลำดับการวิ่งสำหรับการวิ่งทำสถิติในรุ่น Open Silhouette
1.16.10 เกณฑ์ขั้นต่ำของการคัดเลือกเพื่อผ่านเข้ารอบทำสถิติสำหรับรถแข่งรุ่นต่างๆคือ
1.16.10.1 Under 1500 FWD, RWD ต้องเท่ากับหรือต่ำกว่า 1.15.000 นาที
1.16.10.2 Under 1600 FWD, RWD ต้องเท่ากับหรือต่ำกว่า 1.13.000 นาที
1.16.10.3 Under 2000 FWD, RWD ต้องเท่ากับหรือต่ำกว่า 1.11.000 นาที
1.16.10.4 Over 2000 FWD, RWD ต้องเท่ากับหรือต่ำกว่า 1.09.000 นาที
1.16.10.5 Over 2000 AWD ต้องเท่ากับหรือต่ำกว่า 1.07.000 นาที
1.16.10.5 Open Silhouette ต้องเท่ากับหรือต่ำกว่า 1.05.000 นาที
1.16.11 รถแข่งทุกคันที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการคัดเลือกมาได้จะถูกเรียงอันดับเวลาตามรุ่น รถแข่ง 5 อันดับแรกของแต่ละรุ่นจะเข้ารอบไปวิ่งในรอบทำสถิติในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2552
" ความสำเร็จเกิดขึ้นได้โดยใช้มือทำ "

Offline ArtRacing

 • Verified Member.
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jun 2007
 • Posts: 1,158
 • Gender: Male
 • Last Login:July 06, 2018, 08:50:43 pm
  • www.racingweb.net
 
  1.17 การจัดลำดับในรอบการวิ่งทำสถิติ
1.17.1 รถแข่งที่ทำเวลาได้ช้าที่สุดในรุ่น แต่ผ่านการคัดเลือกจากวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 ให้เข้าไปวิ่งทำสถิติในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2552 จะต้องเป็นผู้วิ่งก่อนและไล่เรียงขึ้นมาตามลำดับความเร็ว
1.17.2 หลังการจับเวลารอบคัดเลือกในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 นักแข่ง / รถแข่งที่ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อทำสถิติในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2552 ได้ต้องทำหนังสือแจ้งต่อนายสนามโดยเร็วที่สุดหรือไม่เกิน 45 นาทีหลังประกาศผลรอบคัดเลือก
1.17.3 หากเครื่องยนต์มีปัญหาหลังการจับเวลารอบคัดเลือก อนุญาตให้แจ้งนายสนามเพื่ออนุมัติเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้ แต่ต้องถูกปรับลำดับสตาร์ทขึ้นไปวิ่งเป็นคันแรกในรอบทำสถิติ ทั้งนี้ต้องนำเครื่องยนต์ที่มีปัญหาไปตรวจสภาพด้วย

1.18 การแข่งขันในรอบทำสถิติ
1.18.1 รถแข่งแต่ละคันออกรถจากปากทาง Pit-out โดยรับสัญญาณธงเขียว เป็นสัญญาณในการเริ่มกระบวนการวิ่งทำสถิติ
1.18.2 รถแข่งทุกคันจะต้องมาที่จุด Dummy Grid ก่อนถึงเวลาแข่งขันในรุ่นนั้นๆ 15 นาทีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์จับเวลา
1.18.3 การออกรถแต่ละคันมีขั้นตอนดังนี้
1.18.3.1 ป้าย 3 นาทีแสดงขึ้นข้างหน้ารถแข่งคันใด สามารถมีทีมงานอยู่กับรถแข่งคันนั้นได้ 1 คน
1.18.3.2 ป้าย 1 นาทีแสดงขึ้น ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับรถแข่งคันนั้นต้องออกจากบริเวณจุดออกรถ และรถแข่งสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยพลังแบตเตอรี่ภายในรถ
1.18.3.3 ป้าย 30 วินาทีแสดงขึ้น ให้รถแข่งคันนั้นรอสัญญาณธงเขียวเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน
1.18.3.4 รถแข่งทุกคันมีสิทธิ์ใช้สนามแข่งคันละเกือบ 4 รอบ กล่าวคือ ออกปากทาง Pit-out เป็นรอบ Out-lap วนมาตัดเส้น Start / Finish ครั้งที่ 1 นาฬิกาจับเวลาเริ่มจับเวลา สิ้นสุดการจับเวลาเมื่อรถผ่านเส้น Start/Finish ในครั้งที่ 3 และวนไปตามทางวิ่งในสนามเป็นรอบ In-lap เพื่อกลับเข้าสู่บริเวณจุด Park Ferme โดยใช้ช่องทาง Pit-in
1.18.3.5 การแข่งขันในรอบทำสถิติจะดำเนินการเฉพาะภายใต้สภาพอากาศปกติเท่านั้น

1.19 การจัดอันดับสถิติและประกาศผลการแข่งขัน
1.19.1 รถแข่งที่สามารถทำเวลา Best Lap จาก 2 รอบได้ต่ำที่สุดจะถูกจัดอันดับก่อน
1.19.2 รถแข่งต้องผ่านเส้น Start / Finish ครั้งที่ 3 ด้วยกำลังเครื่องยนต์เท่านั้นจึงจะได้รับการจัดอันดับ

1.20 รางวัลการแข่งขัน
1.20.1 ในรุ่น Overall มีรางวัลดังนี้ (ไม่มีการแบ่งเกรดนักแข่ง)
อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 5 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 6 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 7 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 8 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 9 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 10 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร

1.20.2 ในรุ่น Under 1500 FWD, Under 1500 RWD, Under 1600 FWD, Under 1600 RWD, Under 2000 FWD, Under 2000 RWD, Over 2000 FWD, Over 2000 RWD, Over 2000 AWD และ Open Silhouette มีรางวัลดังนี้ (ไม่มีการแบ่งเกรดนักแข่ง)
อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 5 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร

1.21 การโฆษณาและตำแหน่งสติ๊กเกอร์บังคับ
1.21.1 ผู้เข้าแข่งขัน สามารถติดสติ๊กเกอร์โฆษณาได้ทุกประเภทสินค้าทั้งบนรถและชุดแข่ง ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับผู้สนับสนุนรายการ และไม่ขัดต่อกฎหมายการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ หรือขัดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
1.21.2 รถแข่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องติดสติ๊กเกอร์ผู้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันให้ถูกต้องตามตำแหน่งที่ระบุไว้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

1.22 การประท้วง
การประท้วงต้องปฏิบัติตามกติกาสากล (FIA International Sporting Code) โดยทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อนายสนามเพื่อเสนอต่อกรรมการควบคุมการแข่งขัน
1.22.1 การประท้วงส่วนประกอบภายนอกรถแข่งทั้งหมดที่มองเห็น ต้องประท้วงก่อนเวลาทำการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที
1.22.2 การประท้วงอื่นๆ ต้องประท้วงหลังเวลาประกาศผลการแข่งขันแล้วไม่เกินกว่า 30 นาที
1.22.3 ค่าธรรมเนียมในการประท้วงการแข่งขัน
1.22.3.1 การประท้วงเทคนิคของตัวรถ 10,000 บาท
1.22.3.2 การประท้วงผลการแข่งขัน 10,000 บาท
หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมในการประท้วงการแข่งขันต้องเป็นเงินสดเท่านั้น
2. ผู้ประท้วงจะได้รับค่าธรรมเนียมคืน หากการประท้วงนั้นเป็นจริงหรือเป็นผลต่ออันดับ

1.23 การอุทธรณ์
การอุทธรณ์ใดๆ อันสืบเนื่องจากผลการประท้วงที่กรรมการควบคุมการแข่งขันเป็นผู้พิจารณานั้น ต้องยื่นต่อราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท) ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันแข่งขัน พร้อมค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ใน NCR
หมายเหตุ : ร.ย.ส.ท. จะไม่คืนค่าธรรมเนียมข้างต้น ไม่ว่าการอุทธรณ์นั้นจะเป็นผลหรือไม่ก็ตาม

1.24 มารยาทของนักแข่ง
1.24.1 นักแข่งหรือทีมแข่งจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของผู้จัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
1.24.2 นักแข่งหรือทีมแข่งจะต้องเชื่อฟังกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน นายสนามและกรรมการควบคุมการแข่งขันจาก ร.ย.ส.ท. โดยเคร่งครัด
1.24.3 นักแข่งมีหน้าที่ในการป้องกันและระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายต่อผู้อื่น ตลอดช่วงระยะเวลาการแข่งขัน

1.25 บทลงโทษ
1.25.1 การขับรถแข่งโดยประมาท ไม่มีมารยาท ไม่มีน้ำใจนักกีฬา ในระหว่างการซ้อม และรอบคัดเลือก ที่ร่วมใช้สนามแข่งพร้อมกันหลายคัน จนเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย บาดเจ็บ ออกจากการแข่งขัน หรือเสียชีวิต นักแข่งผู้นั้นจะต้อง ออกจากการแข่งขัน และอาจถูกห้ามลงแข่งในรายการแข่งขันต่อๆ ไป
1.25.2 นักแข่งที่ใช้วาจาไม่สุภาพ ด่าทออย่างหยาบคายกับกรรมการหรือนักแข่งคนอื่น ให้ ออกจากการแข่งขัน และอาจถูกห้ามลงแข่งในรายการแข่งขันต่อๆ ไป
1.25.3 ซีลของผู้จัดการแข่งขันทุกจุดในรถแข่ง นักแข่งและทีมแข่ง เป็นผู้รับผิดชอบ หากพบการฉีกขาดหรือชำรุดหลังรอบคัดเลือกแต่ก่อนรอบทำสถิติ จะถูกปรับเวลา 10 วินาที หากตรวจพบหลังรอบทำสถิติ กรรมการจะเปิดตรวจทันที
1.25.4 การทำผิดกติกาเทคนิคที่มีผลต่อสมรรถนะของรถแข่ง แม้เพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง จะถูกปรับให้ออกจากการแข่งขัน (DQF) [/t][/c][/t]
Circuit is offline Add to Circuit's Reputation  vbrep_register("9753257")  แจ้งลบ IP: 58.9.186.189   [/t]1.17 การจัดลำดับในรอบการวิ่งทำสถิติ
1.17.1 รถแข่งที่ทำเวลาได้ช้าที่สุดในรุ่น แต่ผ่านการคัดเลือกจากวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 ให้เข้าไปวิ่งทำสถิติในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2552 จะต้องเป็นผู้วิ่งก่อนและไล่เรียงขึ้นมาตามลำดับความเร็ว
1.17.2 หลังการจับเวลารอบคัดเลือกในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 นักแข่ง / รถแข่งที่ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อทำสถิติในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2552 ได้ต้องทำหนังสือแจ้งต่อนายสนามโดยเร็วที่สุดหรือไม่เกิน 45 นาทีหลังประกาศผลรอบคัดเลือก
1.17.3 หากเครื่องยนต์มีปัญหาหลังการจับเวลารอบคัดเลือก อนุญาตให้แจ้งนายสนามเพื่ออนุมัติเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้ แต่ต้องถูกปรับลำดับสตาร์ทขึ้นไปวิ่งเป็นคันแรกในรอบทำสถิติ ทั้งนี้ต้องนำเครื่องยนต์ที่มีปัญหาไปตรวจสภาพด้วย

1.18 การแข่งขันในรอบทำสถิติ
1.18.1 รถแข่งแต่ละคันออกรถจากปากทาง Pit-out โดยรับสัญญาณธงเขียว เป็นสัญญาณในการเริ่มกระบวนการวิ่งทำสถิติ
1.18.2 รถแข่งทุกคันจะต้องมาที่จุด Dummy Grid ก่อนถึงเวลาแข่งขันในรุ่นนั้นๆ 15 นาทีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์จับเวลา
1.18.3 การออกรถแต่ละคันมีขั้นตอนดังนี้
1.18.3.1 ป้าย 3 นาทีแสดงขึ้นข้างหน้ารถแข่งคันใด สามารถมีทีมงานอยู่กับรถแข่งคันนั้นได้ 1 คน
1.18.3.2 ป้าย 1 นาทีแสดงขึ้น ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับรถแข่งคันนั้นต้องออกจากบริเวณจุดออกรถ และรถแข่งสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยพลังแบตเตอรี่ภายในรถ
1.18.3.3 ป้าย 30 วินาทีแสดงขึ้น ให้รถแข่งคันนั้นรอสัญญาณธงเขียวเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน
1.18.3.4 รถแข่งทุกคันมีสิทธิ์ใช้สนามแข่งคันละเกือบ 4 รอบ กล่าวคือ ออกปากทาง Pit-out เป็นรอบ Out-lap วนมาตัดเส้น Start / Finish ครั้งที่ 1 นาฬิกาจับเวลาเริ่มจับเวลา สิ้นสุดการจับเวลาเมื่อรถผ่านเส้น Start/Finish ในครั้งที่ 3 และวนไปตามทางวิ่งในสนามเป็นรอบ In-lap เพื่อกลับเข้าสู่บริเวณจุด Park Ferme โดยใช้ช่องทาง Pit-in
1.18.3.5 การแข่งขันในรอบทำสถิติจะดำเนินการเฉพาะภายใต้สภาพอากาศปกติเท่านั้น

1.19 การจัดอันดับสถิติและประกาศผลการแข่งขัน
1.19.1 รถแข่งที่สามารถทำเวลา Best Lap จาก 2 รอบได้ต่ำที่สุดจะถูกจัดอันดับก่อน
1.19.2 รถแข่งต้องผ่านเส้น Start / Finish ครั้งที่ 3 ด้วยกำลังเครื่องยนต์เท่านั้นจึงจะได้รับการจัดอันดับ

1.20 รางวัลการแข่งขัน
1.20.1 ในรุ่น Overall มีรางวัลดังนี้ (ไม่มีการแบ่งเกรดนักแข่ง)
อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 5 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 6 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 7 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 8 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 9 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 10 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
" ความสำเร็จเกิดขึ้นได้โดยใช้มือทำ "

Offline ArtRacing

 • Verified Member.
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jun 2007
 • Posts: 1,158
 • Gender: Male
 • Last Login:July 06, 2018, 08:50:43 pm
  • www.racingweb.net
1.20.2 ในรุ่น Under 1500 FWD, Under 1500 RWD, Under 1600 FWD, Under 1600 RWD, Under 2000 FWD, Under 2000 RWD, Over 2000 FWD, Over 2000 RWD, Over 2000 AWD และ Open Silhouette มีรางวัลดังนี้ (ไม่มีการแบ่งเกรดนักแข่ง)
อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
อันดับที่ 5 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร

1.21 การโฆษณาและตำแหน่งสติ๊กเกอร์บังคับ
1.21.1 ผู้เข้าแข่งขัน สามารถติดสติ๊กเกอร์โฆษณาได้ทุกประเภทสินค้าทั้งบนรถและชุดแข่ง ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับผู้สนับสนุนรายการ และไม่ขัดต่อกฎหมายการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ หรือขัดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
1.21.2 รถแข่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องติดสติ๊กเกอร์ผู้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันให้ถูกต้องตามตำแหน่งที่ระบุไว้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

1.22 การประท้วง
การประท้วงต้องปฏิบัติตามกติกาสากล (FIA International Sporting Code) โดยทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อนายสนามเพื่อเสนอต่อกรรมการควบคุมการแข่งขัน
1.22.1 การประท้วงส่วนประกอบภายนอกรถแข่งทั้งหมดที่มองเห็น ต้องประท้วงก่อนเวลาทำการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที
1.22.2 การประท้วงอื่นๆ ต้องประท้วงหลังเวลาประกาศผลการแข่งขันแล้วไม่เกินกว่า 30 นาที
1.22.3 ค่าธรรมเนียมในการประท้วงการแข่งขัน
1.22.3.1 การประท้วงเทคนิคของตัวรถ 10,000 บาท
1.22.3.2 การประท้วงผลการแข่งขัน 10,000 บาท
หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมในการประท้วงการแข่งขันต้องเป็นเงินสดเท่านั้น
2. ผู้ประท้วงจะได้รับค่าธรรมเนียมคืน หากการประท้วงนั้นเป็นจริงหรือเป็นผลต่ออันดับ

1.23 การอุทธรณ์
การอุทธรณ์ใดๆ อันสืบเนื่องจากผลการประท้วงที่กรรมการควบคุมการแข่งขันเป็นผู้พิจารณานั้น ต้องยื่นต่อราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท) ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันแข่งขัน พร้อมค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ใน NCR
หมายเหตุ : ร.ย.ส.ท. จะไม่คืนค่าธรรมเนียมข้างต้น ไม่ว่าการอุทธรณ์นั้นจะเป็นผลหรือไม่ก็ตาม

1.24 มารยาทของนักแข่ง
1.24.1 นักแข่งหรือทีมแข่งจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของผู้จัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
1.24.2 นักแข่งหรือทีมแข่งจะต้องเชื่อฟังกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน นายสนามและกรรมการควบคุมการแข่งขันจาก ร.ย.ส.ท. โดยเคร่งครัด
1.24.3 นักแข่งมีหน้าที่ในการป้องกันและระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายต่อผู้อื่น ตลอดช่วงระยะเวลาการแข่งขัน

1.25 บทลงโทษ
1.25.1 การขับรถแข่งโดยประมาท ไม่มีมารยาท ไม่มีน้ำใจนักกีฬา ในระหว่างการซ้อม และรอบคัดเลือก ที่ร่วมใช้สนามแข่งพร้อมกันหลายคัน จนเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย บาดเจ็บ ออกจากการแข่งขัน หรือเสียชีวิต นักแข่งผู้นั้นจะต้อง ออกจากการแข่งขัน และอาจถูกห้ามลงแข่งในรายการแข่งขันต่อๆ ไป
1.25.2 นักแข่งที่ใช้วาจาไม่สุภาพ ด่าทออย่างหยาบคายกับกรรมการหรือนักแข่งคนอื่น ให้ ออกจากการแข่งขัน และอาจถูกห้ามลงแข่งในรายการแข่งขันต่อๆ ไป
1.25.3 ซีลของผู้จัดการแข่งขันทุกจุดในรถแข่ง นักแข่งและทีมแข่ง เป็นผู้รับผิดชอบ หากพบการฉีกขาดหรือชำรุดหลังรอบคัดเลือกแต่ก่อนรอบทำสถิติ จะถูกปรับเวลา 10 วินาที หากตรวจพบหลังรอบทำสถิติ กรรมการจะเปิดตรวจทันที
1.25.4 การทำผิดกติกาเทคนิคที่มีผลต่อสมรรถนะของรถแข่ง แม้เพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง จะถูกปรับให้ออกจากการแข่งขัน (DQF)
" ความสำเร็จเกิดขึ้นได้โดยใช้มือทำ "

Offline ArtRacing

 • Verified Member.
 • Member
 • *****
 • Join Date: Jun 2007
 • Posts: 1,158
 • Gender: Male
 • Last Login:July 06, 2018, 08:50:43 pm
  • www.racingweb.net
ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเรซซิ่งเว็บและกันครับ  มีให้ดาวน์โหลดใบสมัครด้วย
 
http://rcw.ms/forums/showthread.php?t=663671
" ความสำเร็จเกิดขึ้นได้โดยใช้มือทำ "

Tags:
 

* Permissions

 • You can't post new topics.
 • You can't post replies.
 • You can't post attachments.
 • You can't modify your posts.
Facebook Comments