Author Topic: ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ okr เครื่องมือวัดผลที่องค์กรระดับโลกเลือกใช้  (Read 341 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline unyana

  • Member
  • *****
  • Join Date: Apr 2019
  • Posts: 14
  • Gender: Female
  • Last Login:January 12, 2021, 11:26:03 pm

              สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในองค์กร แน่นอนว่าทุกคนคงจะต้องคุ้นหูกับคำว่า KPI ซึ่ง KPI ก็คือเครื่องมือวัดผลที่หลาย ๆ องค์กรในประเทศไทยนั้นเลือกใช้ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญที่บริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง Google ได้หันมาใช้ okr ในการตั้งเป้าหมายผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง Google Chrome จนได้รับผลลัพธ์เป็นความสำเร็จที่ล้นหลาม และด้วยความสำเร็จในครั้งนั้น จึงทำให้หลาย ๆ องค์กรเลือกที่จะนำเอาเจ้าเครื่องมือวัดผลชนิดนี้มาใช้ จนได้รับความนิยมไปทั่วโลก
แล้ว okr คืออะไร ?
              Okr ตัวย่อนี้มาจากคำว่า Objective and Key Results โดย Objective นั้นคือ เป้าหมายสูงสุดขององค์กร ในขณะที่ Key Results ก็คือ วิธีทำให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ซึ่งเครื่องมือวัดผลนี้จะช่วยให้ทุกคนในองค์กรรู้วิธีปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ ซึ่งแน่นอนเลยว่าผลลัพธ์คือการที่องค์กรนั้นสามารถเดินหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว
จุดเด่นของเครื่องมือวัดผลชนิดนี้
              แม้ว่า KPI และ okr คือ เครื่องมือในกสนวัดผลการทำงานเหมือนกัน แต่ถึงอย่างนั้นกลับมีระบบการวัดผลแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น KPI จะส่งผลเชื่อมโยงกับค่าการตอบแทนพนักงาน ในขณะที่เครื่องมือชนิดนี้ไม่มีผล แต่จะเน้นไปที่การสร้างความท้าทายใหม่ให้แก่พนักงาน โดยหลักการใช้งานเครื่องมือชนิดนี้นั้น เริ่มต้นที่การตั้งเป้าหมายที่ไม่ยากจนท้อหรือว่าง่ายจนขาดความท้าทาย จากนั้นก็จะต้องมีการประกาศให้พนักงานรับทราบเพื่อให้เห็นเป้าหมายสูงสุดเดียวกัน เมื่อถึงคราวที่จะต้องวัดผลก็ต้องสามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้และมีกรอบเวลาระบุชัดเจน เช่น วัดผลทุกสัปดาห์ วัดผลทุกไตรมาส หรือวัดผลทุก 6 เดือน ซึ่งนี่ก็คือจุดเด่นสำคัญอย่างหนึ่งของเครื่องมือนี้ เพราะว่าทำให้คนในองค์กรนั้นวัดผลได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งก็จะกลายเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่ง เนื่องจากการประเมินผลบ่อย ๆ จะทำให้พนักงานเห็นว่าการทำงานของตนเองมีจุดบกพร่องใดบ้าง และสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
              นอกจาก okr คือเครื่องมือพัฒนาองค์กรให้เดินหน้าแล้ว ยังจะช่วยพัฒนาคุณภาพของบุคลากรได้อีกด้วย โดยต้องยอมรับว่าพนักงานองค์กรบางคนนั้นกำลังทำงานอย่างไร้จุดหมาย ขาดแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นใหม่ ๆ ในการทำงาน ดังนั้น การที่องค์กรเลือกที่จะนำเครื่องมือนี้มาใช้จะช่วยทำให้พนักงานนั้นเกิดความท้าทายใหม่ ๆ และก้าวออกมาจาก Comfort Zone และกล้าที่จะคิดนอกกรอบ จนเกิดเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ นำพาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายสูงสุด
              ด้วยจุดเด่นเหล่านี้เอง จึงทำให้องค์กรระดับโลกนั้นได้หันมาใช้เครื่องมือวัดผล okr และในประเทศไทยเองก็มีหลาย ๆ บริษัทชั้นนำที่เลือกใช้ เช่นเดียวกันกับอาร์เอสที่เลือกนำเอาเครื่องมือชนิดนี้มาเป็นตัวช่วยพัฒนาองค์กร ด้วยมุมมองกว้างไกลของผู้บริหารอาร์เอสที่ไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร จนทำให้บริษัทอาร์เอสได้กลายเป็นอีกหนึ่งองค์กรสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ และมอบผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการดี ๆ อย่างต่อเนื่อง
              หากอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรชั้นนำ สมัครงานกับ RS ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/career/

Tags:
 

* Permissions

  • You can't post new topics.
  • You can't post replies.
  • You can't post attachments.
  • You can't modify your posts.
Facebook Comments