Author Topic: รู้จัก okr คืออะไร พร้อมยกตัวอย่างองค์กรที่ใช้  (Read 283 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline unyana

  • Member
  • *****
  • Join Date: Apr 2019
  • Posts: 14
  • Gender: Female
  • Last Login:January 12, 2021, 11:26:03 pm

อยากรู้กันไหมว่า ทำไมองค์กรชั้นนำของโลกอย่างเช่น Google Chrome ใช้อะไรเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนองค์กร  แล้วอะไรที่ทำให้พนักงานของ Google ทุกคนพร้อมใจกันก้าวออกจาก Comfort Zone ของตัวเอง เพื่อร่วมมือกันในการผลักดันให้ธุรกิจก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ อะไรที่ทำให้ Google นั้นสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพราะผ่านไปแค่ 4 สัปดาห์ของการตั้งเป้าประสงค์ (Objective) Google Chrome ก็สามารถปฏิบัติการได้ไวกว่า Firefox ได้ถึง 10 เท่าและไวกว่า 20 เท่า ภายในระยะเวลา 2 ปี กุญแจดอกสำคัญที่ทำให้ ลอว์เรนซ์ แลร์รี เพจ ผู้ร่วมก่อตั้งกูเกิลคู่กับ เซอร์เกย์ บริน ได้นำพา Google Chrome ไปสู่ความสำเร็จก็คือเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผลที่เรียกว่า okr นั่นเอง 
 
okr คืออะไร   
   O มาจาก Objective หมายถึงเป้าหมาย
   KR มาจาก Key Results หมายถึงตัววัดผล
ดังนั้น okr คือ  Objective  and Key Results   หมายถึงเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและการกำหนดตัววัดผลในคราวเดียวกัน

หลักการของเครื่องมือ okr คือ
หลักการที่ถูกต้องของ OKR ทำความเข้าใจว่า okr คืออะไร   มีความแตกต่างกับเครื่องมือเดิม ๆ ที่ใช้อยู่ในองค์กรอย่างไร เพราะการใช้เครื่องมือใด ๆ ก็ตามหากนำมาใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้ไม่เกิดคุณค่ากับองค์กรเลยแม้แต่น้อย   แต่หากนำมาใช้อย่างเข้าใจ ศรัทธาและใส่ใจในวัตถุประสงค์ของเครื่องมือนั้นก็จะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุด   
-   มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน มีการประเมินผลถูกต้องและต้องมีความโปร่งใส
-   มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เข้าใจได้และต้องไม่ตั้งเป้าหมายที่ยากหรือง่ายจนเกินไป ที่สำคัญคือการตั้งเป้าหมายต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลความเป็นจริง
-   การกำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้เกิดความท้าทายทำให้ทุกคนในองค์กรต้องการบรรลุเป้าหมายนั้น โดยไม่ได้นำมาวัดศักยภาพส่วนบุคคลในการปรับขึ้นเงินเดือนแต่อย่างใด

จากความสำเร็จของ Google Chrome ในการนำ OKR มาใช้ในการสร้างประสิทธิภาพให้กับบุคลากรในองค์กรซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง จนส่งผลให้ผู้บริหารบริษัทกูเกิลเกิดความเชื่อมั่นและนำ  okr มาปรับใช้กับองค์กรอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมา ยิ่งความสำเร็จของ Google มีมากขึ้นเท่าใดยิ่งช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นของกูเกิลในประสิทธิภาพของเครื่องมือชนิดนี้มากขึ้นและเข้าใจแก่นแท้ของ OKR มากขึ้น ตลอดจนหลายองค์กรใหญ่ระดับโลกได้นำเอา okr ไปใช้และประสบความสำเร็จมากมายด้วยเช่นกัน

ในประเทศไทยเองก็ยังมีองค์กรชั้นนำหลายองค์กรนำ OKR มาใช้ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย รวมทั้งองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงอย่าง บริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) ก็ได้นำเอาระบบ OKR เข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตั้งเป้าหมายซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของ  OKR และอาร์เอสเองก็มีการกำหนดตัววัดผลซึ่งก็เป็นเสมือนแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย ช่วยกำหนดกรอบเวลาในการทบทวนผลงานทุกไตรมาส เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและยังสามารถร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังนำมาประเมินประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นแรงผลักดันสำคัญให้พนักงานอยากบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จ  ส่งผลทำให้อาร์เอสนั้นมีผลการทำงานที่บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์กรต้นแบบแห่งความสำเร็จเช่นเดียวกับ Google Chrome และอีกหลาย ๆ บริษัทชั้นนำนั่นเอง 

รู้จักอาร์เอสเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/
รู้จักผู้บริหาร rs ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/เปิดตัว-ทีมผู้บริหาร-rs-ให/

Tags:
 

* Permissions

  • You can't post new topics.
  • You can't post replies.
  • You can't post attachments.
  • You can't modify your posts.
Facebook Comments